zaterdag 5 mei 2012

Sheena Iyengar on the art of choosing

Sheena Iyengar on the art of choosing

Aantekeningen herhalen met post-its

Aantekeningen herhalen met post-its

Ook bruikbaar als je geen digitaal schoolbord hebt.

Voorbereiding;
Ervoor zorgen dat de leerlingen de aantekening hebben.
Begrippen/kenmerken/enz. op post-its schrijven.

1.   Leerlingen krijgen een bepaalde tijd (afhankelijk van de grootte en niveau van aantekening) om naar hun aantekening te kijken en te leren.
Ondertussen maak je de aantekening op het bord nog eens na, maar dan zonder de begrippen/kenmerken/enz. die je op de post-its hebt gezet.

2. Lln doen hun aantekening weg.
3. Ik geef verschillende lln ieder één post-it met de begrippen/kenmerken/enz.
4. De lln plakken de post-it op de juiste plaats in de aantekening op het bord.
Probeer, wanneer je veel post-its gebruikt, de post-its te verdelen in groepen. Bijvoorbeeld bij klimaten, eerst de leerlingen die de temperatuurkenmerken hebben, daarna de soorten begroeiing, enz. Zo voorkom je dat het een chaos wordt en leren de leerlingen ook de begrippen/kenmerken/enz. te categoriseren.
Regels; De lln plakken alleen hun eigen post-it op de juiste plaats en laten die van anderen zitten waar ze zijn opgeplakt (ook al is dat niet de juiste plaats). Wie klaar is met plakken gaat weer zitten.
5. Als niet alle post-its op de juiste plaats staan laat je een andere lln de post it op de juiste plaats plakken en uitleggen waarom die op die plek moet.