donderdag 30 november 2017

Why good leaders make you feel safe

Why good leaders make you feel safe. What makes a great leader? Management theorist Simon Sinek suggests, it's someone who makes their employees feel secure, who draws staffers into a circle of trust. But creating trust and safety — especially in an uneven economy — means taking on big responsibility. Simon Sinek

donderdag 2 november 2017

Vergroten van de ouderbetrokkenheid bij‘moeilijk bereikbare’ ouders

Hoe vergroten we de ouderbetrokkenheid van ‘moeilijk bereikbare’ ouders? Het literatuuroverzicht van Smit, Sluiter en Driessen (2006) geeft antwoord op deze vraag.

Op basis van internationaal onderzoek noemen zij de volgende condities voor ouderbetrokkenheid van ‘moeilijk bereikbare’ ouders:
-Betrokkenheid van moeilijk bereikbare ouders staat hoog op de beleidsagenda;
-School vraagt ouders naar belangen en wensen;
-School ziet allochtone en laag opgeleide ouders als serieuze gesprekspartners;
-Alle ouders, van verschillende achtergrond, werken samen aan ouderbetrokkenheid;
-Focus is gericht op ontwikkeling van de leerlingen.


Naast de activiteiten is de houding van leraren ten opzichte van ouders belangrijk. Over het algemeen hebben leraren een positieve houding ten opzichte van ouders. Ze vinden de thuisbetrokkenheid van ouders erg belangrijk. Wel blijkt dat leraren met een 'middle class' achtergrond weinig kennis van en feeling met ouders uit lagere milieus hebben. Leraren onderschatten vaak de betrokkenheid van cultureel-etnische minderheidsgroepen (Bakker et al., 2013, p. 58). Door intensiever met deze ouders contact te onderhouden leren ze hun thuissituaties beter kennen.