dinsdag 9 oktober 2018

Personalisatie, differentiatie en individualisatie.

De begrippen personalisatie, differentiatie en individualisatie worden nog wel eens door elkaar gebruikt, maar betekenen iets anders. Een duidelijke onderscheid tussen deze termen vindt u in het onderstaande schema.

De verschillen tussen personalisatie, differentiatie en individualisatie


Personalisatie

de leerling….


Differentiatie

de leraar…

Individualisatie

de leraar…
… stuurt zijn of haar eigen leerproces
… geeft les aan groepen leerlingen
… geeft les aan individuele leerlingen

… verbindt het leren met eigen interesses, passies en ambities
… stemt onderwijs af op de leerbehoeften van groepen leerlingen

… voorziet in leerbehoeften van de individuele leerling
… ontwikkelt de vaardigheden om zelf de juiste technologie en hulpmiddelen te kiezen en te gebruiken

… selecteert technologie en hulpmiddelen die zijn gericht op de leerbehoeften van groepen leerlingen
… selecteert technologie en hulpmiddelen die zijn gericht op de leerbehoeften van de individuele leerling
… bewijst dat hij/zij de stof beheerst in een competentiegericht model

… houdt de voortgang bij op basis van contacturen en niveau
… houdt voortgang bij op basis van contacturen en niveau
… gebruikt toetsing om te leren

… gebruikt toetsing voor het leren
… gebruikt toetsing van het leren
… wordt een zelfsturende leerling die de eigen voortgang bijhoudt en reflecteert op basis van beheersing van stof en vaardigheden

… gebruikt data en toetsen om groepen en individuele leerlingen voortdurend feedback te geven ter bevordering van het leren
… gebruikt data en toetsen om voortgang te bevestigen en te rapporteren wat de individuele leerling heeft geleerd