maandag 27 oktober 2014

Timemanagement

De vijf fundamentele keuzes in het timemanagement in de 21e eeuw:

1 - Doe wat belangrijk is: reageer niet op wat dringend is.Urgente zaken zijn zelden belangrijk en belangrijke zaken zelden urgent, zei Dwight D. Eisenhower. Om zijn woorden kracht bij te zetten ontwikkelde hij de prioriteitenmatrix.
De prioriteitenmatrix van Eisenhower bestaat uit vier kwadranten die ontstaan door twee tegenstellingen tegenover elkaar te zetten: belangrijk vs. onbelangrijk en dringend vs. niet dringend. 
Je krijgt dan de volgende matrix:

Dringend
Niet dringend 
Belangrijk
1
2
Onbelangrijk
3
4
2 - Ga voor buitengewoon: neem geen genoegen met gewoon.


Dat betekent dat je altijd streeft naar resultaten die positief zijn voor jou en voor je 

omgeving. Dat betekent dus dat je geen genoegen neemt met compromissen of met 

halfslachtige oplossingen of resultaten.3 - Plan de Big Rocks: ga geen kiezeltjes tellen.


Stel de Big Rock - vraag: "Wat zijn de één of twee meest belangrijkste dingen die ik deze week kan doen in deze rol?"


Put first things first, to focus on the most important priorities of our lives.In the middle of a seminar on time management, recalls Covey in his book First Things
First, the lecturer said, "Okay, it's time for a quiz." Reaching under the table, he pulled
out a wide mouthed gallon jar and set it on the table next to a platter covered with fistsized
rocks. "How many of these rocks do you think we can get in the jar?" he asked the
audience.

After the students made their guesses, the seminar leader said, "Okay, let's find out." He

put one rock in the jar, then another, then another-until no more rocks would fit. Then he
asked, "Is the jar full?"

Everybody could see that not one more of the rocks would fit, so they said, "Yes."

"Not so fast," he cautioned. From under the table he lifted out a bucket of gravel, dumped
it in the jar, and shook it. The gravel slid into all the little spaces left by the big rocks.
Grinning, the seminar leader asked once more, "Is the jar full?"
A little wiser by now, the students responded, "Probably not."

"Good," the teacher said. Then he reached under the table to bring up a bucket of sand.

He started dumping the sand in the jar. While the students watched, the sand filled in the
little spaces left by the rocks and gravel. Once more he looked at the class and said,
"Now, is the jar full?"

"No," everyone shouted back.


"Good!" said the seminar leader, who then grabbed a pitcher of water and began to pour it

into the jar. He got something like a quart of water into that jar before he said, "Ladies
and gentlemen, the jar is now full. Can anybody tell me the lesson you can learn from
this? What's my point?"

An eager participant spoke up: "Well, there are gaps in your schedule. And if you really

work at it, you can always fit more into your life."

"No," the leader said. "That's not the point. The point is this: if I hadn't put those big

rocks in first, I would never have gotten them in."

In both our business and personal lives, we have big rocks, gravel, sand and water. The

natural tendency seems to favor the latter three elements, leaving little space for the big
rocks. In an effort to respond to the urgent, the important is sometimes set aside.

What are the 'big rocks' in your life? A large project? Spending time with your family?

Your health? Your finances? Your faith? Your personal development? Your dreams?
Make a list of your big rocks. Then make a plan to ensure that your big rocks are put first.

Block out the time in your schedule for those activities. Amazingly, the other stuff still

gets done.

Periodically reflect on how you're doing. Are you putting your big rocks first, or does

gravel, sand and water dominate your life? If the big rocks aren't getting in, what will
have to happen so that they do?

When you're planning your month, your week or your day, and even when you're making

specific decisions during the day, refer back to your list of big rocks. Then, put those in
your jar first.4 - Beheers je technologie: laat die jou niet beheersen.


Pieptoon! Ring! Buzz! Ding! Onze aandacht wordt continu aanvallen. De gemiddelde kantoor werknemer krijgt slechts drie minuten van werktijd voordat hij weer wordt onderbroken. Benutten uw technologie op een manier die versnelt om buitengewone resultaten te bereiken.


5 - Versterk je vitaliteit: voorkom een burn-out.


De hedendaagse werkomgeving heeft een hoge vermoeiend werkdruk en mensen raken in een alarmerend tempo uitgeput. Vernieuw consequent uw energiebronnen, zodat u kunt blijven genieten van de grote dingen in uw leven.

vrijdag 24 oktober 2014

DSRP, patterns of thinking

The 21st Century Thinker requires six types of thinking skills to thrive in the knowledge age:
  • Critical Thinking: to analyze, deconstruct, and evaluate ideas, 
  • Creative Thinking: to construct new ideas and lines of thought, 
  • Systems Thinking: to understand complex patterns in context, 
  • Scientific Thinking: to observe, hypothesize, predict, and validate with evidence, 
  • Interdisciplinary Thinking: to unify, transfer, synthesize, and integrate, and 
  • Prosocial/Emotional Thinking: to build relationships through compassion, concern, and shared experience. 

Underlying the six 21st Century Thinking Skills are four simple thinking patterns. The informal name for the Patterns of Thinking Method, DSRP is an acronym that stands for the first  letter of four universal thinking skills. DSRP is a theory and method of thinking, developed by Derek Cabrera. 


Distinctions

Draw Distinctions: 
Compare and contrast between similarities and opposites
Distinctions (making distinctions) – which consist of an identity and an other.
Contrasting between similarities and opposites or "distinction making"


The guiding questions are:

What is __________?
What is not __________?
Systems

Organize Systems: 
Sort, nest and categorize using part-whole thinking
Systems - (organizing systems) – which consist of part and whole. Understanding part-whole structures or "systems thinking".


The guiding questions are: 
Does _________ have parts?
Can you think of _________ as a part?Relationships

Form Relationships:
Make connections, interactions, associations, and cause & effect explicit.

Relationships (recognizing relationships) – which consist of inter and action. Recognizing interactions, associations, and cause and effect or "relational thinking".


The guiding questions are:
Is ________ related to __________?
Can you think of ________ as a relationship?


Perspectives

Take Perspectives: 
See different points-of-view and see new possibilities.
Perspectives (taking perspectives) – which consist of point and view. Learning to see things from different points-of-view or "perspective taking".


The guiding questions are:
From the perspective of __________, [insert question]?
Can you think about ____________ from a different perspective?


People can improve their thinking skills by learning to use the four elements explicitly.

The method is the set of tools and techniques people use in real life settings (such as education).


There are several rules governing DSRP:  • Each structure (D,S,R, or P) implies the existence of the other three structures
  • Each structure implies the existence of its two elements and vice versa
  • Each element implies its opposite (e.g. identity implies other)

zondag 19 oktober 2014

Het geven van feedback

Het geven van feedback is onmisbaar om onze leerlingen te motiveren.
Er zijn verschillende soorten feedback. Een veelgebruikte indeling is de volgende:

• Positieve feedback: bijvoorbeeld door een compliment geven voor een goede prestatie, plus uitleggen waarom de leerling goed heeft gepresteerd,

• Constructieve feedback: vertellen hoe de leerling het de volgende keer beter zou kunnen doen en

• Negatieve feedback: alleen maar vertellen wat er verkeerd ging, zonder alternatief of oplossing.

We concentreren ons op positieve feedback. Sommige docenten zijn er als de kippen bij om hun leerlingen te vertellen wat ze fout doen.
Maar ze vergeten hen te prijzen bij goede resultaten. Het is onmogelijk om leerlingen te motiveren zonder hen te prijzen voor wat ze hebben bereikt. Houd daarom voortaan de volgende uitdrukking in uw achterhoofd: ‘Probeer uw leerlingen eens te betrappen op het doen van iets goeds.’

Essentieel bij het prijzen van uw leerlingen is dat u het meent en dat u het overtuigend brengt. Dat geldt zeker voor leerlingen die niet gewend zijn aan complimenten of een wankel zelfvertrouwen hebben.

We geven vier tips, in de vorm van een probleem, gevolgd door de oplossing.

• Probleem 1: de leerling kan uw positieve commentaar niet geloven.

Oplossing: Bewijs dat het u menens is. ‘Die presentatie was zo goeddat ik wil dat je ook de volgende doet.’

• Probleem 2: Uw leerling begrijpt niet waarom u vindt dat hij goed werk heeft geleverd.

Oplossing: Leg uit waarom u denkt dat het zo goed was. ‘De uitvoering / presentatie van deze opdracht was perfect, want…’

• Probleem 3: Uw leerling denkt dat hij gewoon geluk heeft gehad.

Oplossing: Suggereer dat zijn of haar prestatie een aangeboren eigenschap is. ‘Jij bent een natuurtalent in het voordragen…’

• Probleem 4: Uw leerling kent zijn of haar eigen potentieel niet.

Oplossing: ‘Jij bent zo’n geweldige voordrachtskunstenaar dat je wel nieuwslezer zou kunnen worden.’

Maar bedenk wel: ‘beter geen lof dan onoprechte lof!‘


Een andere valkuil is het koppelen van lof aan kritiek. Bij het motiveren van leerlingen zijn de volgende woorden taboe: ‘eigenlijk’, ‘maar’ en ‘hoop’. Ze ondergraven het positieve effect van uw lof. Zoals in: ‘Eigenlijk heb je dit wel goed gedaan, maar ik vind het
jammer dat je er zo veel tijd voor nodig hebt gehad en ik hoop dat het volgende keer iets sneller kan.’ Uw leerling zal dit niet interpreteren als een compliment. Integendeel!

Een betere manier om negatieve prestaties of gedrag positief te benaderen is ombuigen. De auteur Ken Blanchard beschrijft deze techniek in zijn boek De Orka award. Hij liet zich daarbij inspireren door de technieken die orkatrainers gebruiken. Ombuigen is zo’n techniek: geen energie steken in negatief gedrag, maar de aandacht ergens anders op richten. Zo creëren ze situaties waarin ze de Orka’s wel positief kunnen benaderen. Een voorbeeld: als er tijdens de show iets misgaat, herhalen de trainers de truc direct, zodat de orka nog een keer de kans krijgt om het goed te doen. Op andere momenten wordt de aandacht van de orka naar iets anders geleid, iets dat hij goed kan en graag doet. De vertaling naar een werksituatie, levert het volgende voorbeeld op:

‘Jan, ik weet dat je wat problemen hebt met het nieuwe hoofdstuk bij wiskunde. Daarom heb ik gevraagd of Janine je een handje wil helpen.’ (...) Even later: ‘Goed gedaan, Jan. De uitwerking van de opgave die je hebt ingeleverd, laat zien dat je het onder de knie begint te krijgen. Laat het weten als er nog vragen zijn.’

Bij een goede prestatie dienen leerlingen een positieve feedback, door:

• leerlingen onmiddellijk te belonen,

• expliciteer wat ze goed of bijna goed doen,

• laat uw eigen positieve gevoel daarover merken en

• moedig hen aan op die goede manier door te gaan.

HuiswerkCoach: tips om huiswerk maken en leren te begeleiden

Slimmer huiswerk maken, tips voor ouders om huiswerk maken en leren te begeleiden

W e r k p l e k

- De spullen binnen handbereik
o Houd spullen die nuttig zijn bij het maken van huiswerk dicht bij de hand.
o Handige spullen bij het maken van huiswerk (in lade of opbergbox):
§ Pennen, potloden, gum, puntenslijper, papier, lijm, markeerstiften, nietmachine, schaar, perforator, paperclips, plakband, memoblok, woordenboek, rekenmachine.


- Een goede huiswerkplek
o Bekijk samen met uw zoon/dochter wat de meest geschikte werkplek is.
§ Niet elk kind werkt het beste zittend achter een bureau in een stille ruimte. Vraag uw zoon/dochter eens hoe hij/zij het liefst studeert. Sommige kinderen houden van achtergrondgeluid. De favoriete studeer-omgeving kan veranderen als hij/zij opgroeit en kan variëren afhankelijk van het huiswerktype.


- Afleiding in de omgeving
o Zorg ervoor dat uw kind niet wordt afgeleid door tv, social media of gsm.
§ Voer bijvoorbeeld een paar regels in die gelden tijdens het maken van huiswerk. De verleiding is groot om te reageren op een bericht. Maar social media kunnen ook nuttig zijn bij het maken van huiswerk, om bijvoorbeeld te overleggen en vragen te stellen.S t r u c t u u r  e n   p l a n n i n g

- Schrijf het huiswerk op.
o Zet je huiswerk meteen in een agenda.


- Maak een planning
o Maak tussendoelen bij grote opdrachten.
§ Probeer een grote opdracht samen met uw zoon/dochter in kleinere stukken op te delen. Spreek eventueel een kleine beloning af voor het behalen van elk tussendoel. Uw zoon/dochter richt zich op een kleiner deel, blijft gemotiveerd en leert te plannen.


- Voorbeeldplanning
o Verdeel het werk.
§ Voorbeeld van een planning of huiswerk dat binnen 5 weken af moet zijn.
Week 1: opzoeken van info op bijv. internet
Week 2: inhoudsopgave maken
Week 3: eerste versie maken
Week 4: eerste versie verbeteren en vormgeven
Week 5: werkstuk doorlezen en afmaken


- De overgang naar het huiswerk
o Zorg voor een geleidelijke overgang van vrije tijd / relaxtijd naar huiswerk.
§ Mogelijke overgangstaken:
Opruimen van de tafel waaraan hij gaat werken
Klaarleggen van de huiswerkspullen
- Een vast tijdschema
o Rooster elke dag tijd in voor huiswerk en houd hieraan vast.
§ Houd bij het opstellen van het schema rekening met het volgende:
De hoeveelheid huiswerk
De buitenschoolse activiteiten
Het tijdstip waarop uw kind het beste werkt (na school, na wat vrije tijd, na avondeten?)- De volgorde van de huiswerk opdrachten
o Wissel verschillende soorten huiswerk af.
§ Sommige opdrachten zijn gemakkelijk, andere moeilijk. Je hebt leerwerk en maakwerk. Door te beginnen met makkelijk werk en toe te werken naar de uitdagendere opdrachten bouwt u het zelfvertrouwen van uw kind op. Wat moet eerst? Wissel leer- en maakwerk af, contoleer of uw zoon/dochter het geleerde nog weet. Meerdere talen niet achter elkaar leren!H u i s w e r k  m a k e n

- Een goed begin is het halve werk.
o Help uw zoon/dochter met het maken van een goede start en ga dan weg.
§ Help uw kind op het juiste spoor door instructies samen te lezen, uitleg te geven, als uw kind goed aan het werk is kunt u weggaan.


- Even ontspannen
o Bepaal samen met uw zoon/dochter hoe laat er een pauze genomen wordt.
§ Handig als uw zoon/dochter het moeilijk vind zicht lagere tijd te concentreren. Naarmate hij ouder wordt en dichter bij zijn examen komt is het steeds belangrijker dat hij zich langer kan concentreren.


- Hoe moet je leren?
o Tips om het leren voor een proefwerk makkelijker te maken:
§ Zorg ervoor dat uw zoon/dochter op tijd begint met leren.
§ Overhoor uw zoon/dochter als het iets moet leren.
§ Laat uw zoon/dochter belangrijke dingen die hij tegenkomt tijdens het leren aanstrepen.
§ Laat uw zoon/dochter een korte samenvatting maken van een tekst die hij moet leren.
§ Laat uw zoon/dochter het leren van proefwerken spreiden over meerdere dagen. Hoe meer herhaling hoe beter.
§ Iets wat uit het hoofd geleerd moet worden een paar keer herhalen, zo onthoudt uw kind het beter.
§ Motiveer uw zoon/dochter zelf vragen te stellen over een leerles. Dan kan hij zelf nagaan wat de leerkracht zou kunnen vragen.
§ Vraag uw zoon/dochter wat hij geleerd heeft en praat hier samen over.


- Woordjes leren
o Tips om woordjes te leren:
§ Laat uw zoon/dochter de te leren woordjes op een blaadje of schrift schrijven, in de lengte gevouwen, en de Nederlandse woorden op de andere helft.
§ Laat de woorden uittypen.
§ Neem de woordjes op, eerst NL dan de vertaling.
§ Woordjes leren gaat beter 4x 15 minuten dan 1x een uur.
§ TIP: gebruik de website www.wrts.nl


- Niet voorzeggen
o Wanneer uw zoon/dochter even vastloopt, stel dan vragen die hem naar het antwoord leiden.
§ Door uw vragen zal uw zoon/dochter stap voor stap het probleem oplossen en vertrouwen krijgen in het eigen kunnen.


- Houd het interessant
o Probeer huiswerk te koppelen aan de interesses van uw kind.
§ Bijvoorbeeld bij het kiezen van een onderwerp voor een werkstuk, opstel of spreekbeurt. Het werk gaat sneller en is leuker als iets interessant is.


- Doe het ook digitaal
o Een leuke en leerzame manier om te leren.
§ Werken met de computer is effectief, leerzaam en stimuleert de zelfstandigheid.U w   r o l   a l s   o u d e r

- Wie maakt er hier het huiswerk?
o Leer uw zoon/dochter zijn eigen verantwoordelijkheid nemen.
§ Sommige kinderen vergeten of stellen het maken uit tot het te laat is. Ga het probleem als ouder dan niet oplossen, maar help uw zoon/dochter dit zelf te doen. Als uw zoon/dochter het vergeten is, zal hij/zij dit zelf aan de docent moeten vertellen.


- Geef het goede voorbeeld
o Ga zelf ook aan de slag als uw zoon/dochter huiswerk maakt.


- Ouders als HuiswerkCoach
o Wees beschikbaar als coach
§ Taken van de coach:
Hulp bij het begrijpen van opdrachten.
Samen met uw kind werken aan een voorbeeldsom.
Checken of het gemaakte huiswerk af is.
Overhoren.


- Blijf positief
o Geef uw positieve instelling ten opzichte van leren door aan uw zoon/dochter.

- Draai de rollen eens om
o Uw zoon/dochter aanmoedigen om aan u les te geven, geeft zelfvertrouwen.
§ Stel vragen als: wie, wat, waar, waarom, wanneer en hoe.


- Time-out
o Weet wanneer uw zoon/dochter moet stoppen met huiswerk maken.
§ Als uw zoon/dochter moe of gefrustreerd raakt is het tijd om even te stoppen en iets anders te gaan doen. Zorg ervoor dat uw zoon/dochter zich voor het slapen nog kan ontspannen, laat uw zoon/dochter daarom niet doorwerken tot bedtijd.


- Bekijk het nagekeken werk zo nu en dan
o Kijk sommige huiswerkopdrachten na en reageer positief op de prestaties.


- Beloon vooruitgang
o Geef uw zoon/dochter kleine beloningen voor het bereiken van doelen.
§ U kunt iets leuks in het vooruitzicht stellen, zo wordt het huiswerk ineens een stuk leuker. Stel ook doelen op de lange termijn, zoals voor een rapport met onvoldoendes.


- U hoeft het niet allemaal zelf te doen
o Herken situaties waarin hulp van anderen noodzakelijk is.
§ Als u niet voldoende kennis heeft van de leerstof kan dit leiden tot frustraties, soms is het dan beter om even niet te helpen. Als uw zoon/dochter na een tijdje merkt dat hij het niet alleen kan zal hij uw hulp meer accepteren en waarderen. U kunt ook hulp van een leerkracht of mentor inroepen. Huiswerkbegeleiding is een optie of hulp van een oudere broer of zus.zaterdag 11 oktober 2014

"Müllzeit" reduzieren


Eine wichtige Strategie, um die Arbeitszeit effizienter und die Freizeit erholsamer zu gestalten....
Dominik steht kurz vor der Matura. Er wird in den Fächern Mathematik, Deutsch, Geschichte und Englisch geprüft. Schon einige Wochen vor der Prüfungswoche schaut er sich den Stoff an, teilt ihn in Unterkapitel ein und legt sich einen Lernplan an (zur Gestaltung eines Lernplanes finden Sie hier hier nähere Informationen).

Nach der Schule beginnt er mit der Vorbereitung, schreibt Zusammenfassungen und Merkkarten. Kurz bevor er jeweils mit der Lerneinheit anfängt, bekommt er schon schlechte Laune und ärgert sich darüber, dass er diesen „Mist“ lernen muss. Während des Lernens denkt er dauernd daran, dass er viel lieber alles verschieben würde, in diesem Moment mit Freunden an den See fahren oder sich gemütlich vor den Fernseher setzen möchte. Damit ihm die Lust am Lernen nicht ganz vergeht, bleibt er währenddessen im Facebookchat, damit er wenigstens ein bisschen Kontakt zur Außenwelt hat. Am Abend wird die Lieblingsserie geschaut, dabei aber keine Zeit vertrödelt. Immerhin lernt Dominik währenddessen noch seine Lernkarten. Manchmal gönnt Dominik sich diese Freizeit, fährt an den See oder geht zum Fußballtraining. Dabei plagt ihn immer wieder das schlechte Gewissen, dass er doch eigentlich lernen müsste und sich das gar nicht leisten kann. Er kann die Freizeit in diesen Momenten nicht richtig genießen. Vom unguten Gefühl befallen legt er wieder mehrstündige Lernmarathons ein, bis er völlig ermüdet ist.

Wir alle kennen Mitschüler oder Mitstudenten wie Dominik. Sie fallen uns oft gerade deswegen auf, weil sie stundenlang in der Bibliothek sitzen und lernen, bis wir uns selbst dabei ertappen, uns zu fragen: „wie macht er das bloß?“. Wenn Dominik durch eine Prüfung fällt, wundert man sich, gerade weil man ihn stundenlang hat lernen sehen. Wir würden uns fragen, wie das passieren kann, dass jemand, der so viel und lange lernt, die Prüfungen nicht besteht. Machen wir uns auf Spurensuche...

Es ist nicht nur entscheidend, wieviel Zeit man für das Lernen aufbringt, sondern was genau man in dieser Zeit tut!

Um 20 Vokabeln auswendig zu lernen kann man 30 Minuten aufwenden- oder auch 3 Stunden. Warum? Weil die relative Lernzeit und auch die Pausen darüber entscheiden, wie effektiv wir arbeiten. Pausen zu machen, bevor wir müde werden, könnte uns helfen, mit einem guten Gefühl aufzuhören und unser Leistungsniveau zu erhalten.

Ein weiterer Faktor ist die relative Lernzeit. Sie ist die Zeit, in der wir wirklich konzentriert lernen. Es ist die Lerneinheit, in der wir nicht parallel fernsehen, uns selbst für unsere schlimme Situation bemitleiden, der verlorenen Freizeit nachtrauern oder kurz einem Kollegen im Skype antworten...

In unseren Seminaren fragen wir die Schüler und Studenten immer wieder, wie lange sie für ein bestimmtes Fach lernen. Auch wollen wir wissen, wie effizient sie diese Lernzeit einschätzen. Oft sind sie ganz überrascht, wie wenig „relative Lernzeit“ übrig bleibt, wenn sie sich darüber Gedanken machen, wieviel Zeit sie während des Lernens mit anderen Dingen verbringen, die eigentlich in die Freizeit gehören. Dass sich Lernen und Freizeit vermischen ist nicht selten. Wie Dominik passiert es vielen Schülerinnen und Schülern, dass sie während des Lernens an die Freizeit denken und in der Freizeit ein schlechtes Gewissen haben, weil sie eigentlich lernen müssten. Diese Zeit, in der sich Arbeit und Freizeit vermischen, nennen wir „Müllzeit“.
Die „Müllzeit“ ist deshalb Müll, weil man sich in dieser Zeit weder erholt, noch richtig vorankommt. Die Schüler wollen sich das Lernen versüssen, vermiesen sich letztendlich aber nur die Freizeit. So kann man stundenlang „lernen“ und dabei wenig aufnehmen und sich hinterher wundern, warum man sich einfach nicht mehr an diese Vokabeln erinnern kann, die man vor dem Fernseher gelernt hat....

Sich entscheiden: Lernen oder Freizeit und so die Müllzeit reduzieren

Wer die Lerneinheiten effektiver und die Freizeit erholsamer machen möchte, sollte versuchen, die Müllzeit zu reduzieren. Dies geht am besten, indem ich mich aktiv entscheide: „Lerne ich jetzt oder mache ich Freizeit?“. Ich wähle eine Alternative (Fernsehen oderWörterlernen; Facebookchat oder Essay schreiben; An den See fahren oder mich selbst bemitleiden, dass ich so viel lernen muss). Ein Vorsatz kann sein „Ich entscheide mich. Wenn ich lerne, dann lerne ich und wenn ich Freizeit habe, tue ich das- und nur das-, was mir Spaß macht“. So eine Entscheidung kann unglaublich befreiend sein. Wenn ich mir darüber bewusst bin, dass Lerneinheiten uneffektiv sind, in denen ich „nicht voll da“ und mit meinem Kopf in der Freizeit bin, muss ich mich in der Freizeit nicht mit einem schlechten Gewissen plagen. Wenn ich jedoch diese Freizeit als erholsam erlebe, weil ich mich dafür entschieden habe, keine „Müllzeit“ zu verbringen, so habe ich mehr Kraft und Motivation für die effektiven Lernphasen. 

Viele Schüler haben uns erzählt, dass es ihnen sehr geholfen hat, sich mit ihrer eigenen „Müllzeit“ auseinanderzusetzen. Eine Schülerin sagte mir zum Beispiel, dass sie auf einmal viel mehr Zeit hat, weil das Lernen nicht mehr so lange und mühsam sei und sie die Freizeit bewusster erlebe. Die „Müllzeit“ zu reduzieren, indem man sich für eine Alternative entscheidet und entweder effektiv und effizient lernt oder die Freizeit in vollen Zügen geniesst, ist also eine einfache Strategie, die große Wirkung entfalten kann.

[ bron ; http://www.mit-kindern-lernen.ch/component/zoo/item/mein-kind-ein-minimalist ]

Mein Kind - ein Minimalist


Viele Eltern ärgern sich darüber, dass ihre Kinder nicht dazu bereit sind, mehr als das absolute Minimum zu machen. Die Hausaufgaben werden schnell und schludrig erledigt und für die Prüfungen wird kaum gelernt. Wie können Eltern dieser Haltung begegnen?
Klare Forderungen stellen
Bei Vorträgen und Seminaren betonen mir gegenüber viele Eltern, dass sie keinen Druck machen wollen. Ich finde es schön und gut, wenn man Kindern keinen Leistungsdruck aufsetzt, der Stress und Ängste auslöst. Das bedeutet aber nicht, dass man als Eltern auf jede Forderung verzichten sollte.

Wenn wir unsere Kinder fordern wollen, ohne Ängste zu schüren, müssen wir nur darauf achten, wie die Forderung aussieht. Die Forderung nach guten Noten führt deshalb bei vielen Kindern zu Ängsten, weil es von vielen Faktoren abhängt, wie die Prüfungsresultate aussehen. Das Kind kann das Resultat höchstens beeinflussen, aber nicht kontrollieren. Bezieht sich die Forderung jedoch auf die Vorbereitung, kann das Kind dieser nachkommen. Diese könnte beispielsweise lauten: Die Hausaufgaben werden vor dem Abendessen und sorgfältig erledigt. Oder: Mit der Vorbereitung von Prüfungen wird drei Tage vor der Prüfung begonnen.

Viele Kinder und Jugendliche können mit klaren Forderungen mehr anfangen als mit ständigen Diskussionen. Viele Eltern möchten nämlich, dass der Jugendliche „von sich aus will und motiviert ist“. Wenn wir jedoch genauer hinschauen, bedeutet dies: Der Jugendliche „soll von sich aus wollen, was wir von ihm wollen.“ Das ist etwa so, als würde uns jemand sagen: „Du musst die Steuererklärung ausfüllen – das reicht aber nicht, du musst es auch noch wollen.“ Es „selbst wollen dürfen zu müssen“ ist keine Freiheit und wir würden uns zu Recht dagegen wehren.

Lob der Anstrengung anstatt der Intelligenz
Ein anderer Satz, den ich oft höre, lautet: „Er ist sehr klug und könnte es – aber er ist einfach ein Minimalist“.

Diesen Satz finde ich problematisch. Einerseits, weil dabei feste Zuschreibungen vorkommen (das Kind „ist ein Minimalist“ anstatt  „das Kind lernt im Moment zu wenig“). Andererseits, weil die Intelligenz betont wird.

In einer spannenden Untersuchung der Professorin Carol Dweck wurden Kindern unterschiedliche Erklärungen für ihre Leistungen gegeben. Die einen Kinder wurden für ihre Intelligenz gelobt, andere dafür, dass sie sich Mühe gegeben haben, während eine dritte Gruppe von Kindern nicht gelobt wurde. Die Kinder, die für ihre Anstrengungen gelobt wurden, waren nach dem Lob bereit, sich mehr anzustrengen als die Kinder, die kein Lob erhielten. Bei den Kindern, die für ihre Intelligenz gelobt wurden, trat genau das Gegenteil ein: Sie waren weniger bereit, sich Mühe zu geben als die Kinder, die gar nicht gelobt wurden.

Weitere Untersuchungen bestätigen, dass Kinder zu Minimalisten werden, wenn ihnen regelmässig zurückgemeldet wird, dass ihre Leistungen auf ihre Begabung oder Intelligenz zurückzuführen sind. Diese Kinder bauen das Konzept auf, dass Leistung wenig mit Arbeit und Anstrengung zu tun hat und sind daher auch weniger bereit, sich zu investieren. Auf der anderen Seite gibt es mehrere Untersuchungen, die zeigen, dass Kinder sich mehr Mühe geben, wenn ihre Eltern ihnen konsequent Wertschätzung und Anerkennung für ihre Bemühungen zeigen und aufhören, die Leistungen ihrer Kinder mit Konzepten wie Begabung und Intelligenz zu erklären. 

Nicht nörgeln, sondern fordern
Viele Jugendliche nervt das ständige Nörgeln ihrer Eltern. Verständlicherweise…

Nörgeln findet beispielsweise in Form von überflüssigen Kommentaren statt, wenn der Jugendliche mit der Prüfung nach Hause kommt, wie: „Da wäre doch mehr möglich gewesen.“

Stellen Sie sich vor, wie es wirkt, wenn ihnen die Kinder und der Partner, die Partnerin sagen: „Kochst du morgen mal wieder xy? Das wäre toll.“ Auch wenn dieses Menü Zeit kostet, könnten Sie versucht sein, es vorzubereiten.

Auf der anderen Seite: Nimmt Ihre Motivation zu, wenn die Familie im Essen herumstochert und meint: „War auch schon mal besser…“?

Jeder einzelne Nörgel-Kommentar raubt dem anderen etwas mehr Energie. Zudem baut sich mit der Zeit immer mehr Widerstand auf: Man will es der nörgelnden Person nicht mehr recht machen.

Kurz und bündig: Was Eltern tun können
Als Eltern eines Minimalisten können Sie:

Klare Forderungen stellen und darauf beharren. Solange Sie eine Forderung aufstellen, der das Kind gut nachkommen kann und die es nicht überfordert, entsteht dadurch auch kein ungünstiger Druck
Positive Kommentare fallen lassen und Lob und Anerkennung zeigen, wenn sich das Kind bemüht. Kommentare über die Intelligenz und die Begabung des Kindes bewusst reduzieren
Weniger nörgeln. Falls das Kind die Hausaufgaben vor dem Abendessen gemacht haben muss, dann kann man ihm um 17 Uhr sagen, dass es jetzt beginnen muss. Es ist nicht nötig, dass man es von 14 Uhr an im Viertelstundentakt daran erinnert.
Schliesslich noch eine persönliche Ansicht: Ein Jugendlicher darf auch mal einen Hänger haben. Es gibt einfach Zeiten, in der sich Jugendliche für alles andere mehr interessieren als für die Schule. Ich würde mich als Elternteil fragen: Ist es momentan wichtig, dass der Jugendliche in der Schule glänzt? Dies ist eher dann der Fall, wenn die Übertrittsprüfungen anstehen oder ein gutes Zeugnis besonders wichtig ist – wie beispielsweise bei der Lehrabschlussprüfung. Ob ein Jugendlicher im fünften oder sechsten Jahr des Gymnasiums einen Schnitt von 4.5 oder 5.5 gehabt hat, spielt aber keine so grosse Rolle, wie wir gemeinhin annehmen. Die drei fleissigsten, strebsamsten und leistungsstärksten Schüler/innen meiner Klasse wurden nicht zu den erwarteten Überfliegern. Sie hatten nach der Matura genug vom ständigen Lernen und dem immerwährenden Druck, perfekte Leistungen zu zeigen. Alle drei wählten ein besonders leichtes Studienfach und danach einen eher gemütlichen Job. Einer brauchte 9 Jahre, um mit dem Studium fertig zu werden, weil er aus Angst vor schlechten Noten die Prüfungen immer wieder aufschob. Diejenigen Klassenkameraden, die ein Leben neben der Schule hatten, gingen das Studium mit deutlich mehr Begeisterung und Interesse am Stoff an und liessen sich auch nach dem Studium auf Herausforderungen ein.

In dieser Phase würde ich mit meinem Kind vereinbaren, dass ihm auch mal anderes wichtiger sein darf, wir aber ein Kriterium festlegen, das als Warnsignal gilt. Beispielsweise: Sobald in einem Fach mehr als eine ungenügende Note zurückkommt, bereite ich mich auf die nächste Prüfung besser vor.

Die Anstrengungsbereitschaft eines Kindes lässt sich nicht über Nacht beeinflussen. Ich wünsche Ihnen als Eltern die Ausdauer, die nötig ist, um Ihr Kind immer wieder liebevoll aber beharrlich zu fordern.

[bron : http://www.mit-kindern-lernen.ch/component/zoo/item/mein-kind-ein-minimalist ]