zaterdag 29 september 2012

KiVa - anti pesten programmahttp://www.kivakoulu.fi/extranet/content/view/56/171/
Beschrijving van het onderzoek
Pesten is op veel Nederlandse scholen een probleem. Gemiddeld worden drie leerlingen per klas gepest. Over pesten en de gevolgen daarvan maken veel kinderen, maar ook ouders en leerkrachten, zich terecht zorgen. Veel scholen gebruiken programma’s tegen pesten. Vaak is helemaal niet duidelijk of deze werken. Ze zijn nooit geëvalueerd en kunnen zelfs averechtse effecten hebben.

Samen met een aantal partners uit de onderwijspraktijk start de Rijksuniversiteit Groningen de invoering van een evidence-based anti-pestprogramma, het Finse KiVa programma. In Finland nam het pesten dankzij het programma af met 40% en wordt het inmiddels al op 75% van de scholen gebruikt.


KiVa biedt scholen een aantrekkelijk en gevarieerd programma om pesten tegen te gaan. Om te onderzoeken of het Finse programma ook in Nederland werkt begint de Rijksuniversiteit Groningen in het voorjaar van 2012 met het programma. Wij nodigen alle Nederlandse basisscholen uit om met ons experiment mee te doen en zo pesten grondig en systematisch aan te pakken!


Wat houdt het antipestprogramma in?

Het anti-pestprogramma richt zich op de groepen 5 en 6. Enkele belangrijke aspecten van het programma zijn:

- Een tweedaagse training voor leerkrachten en IB’ers over preventie en aanpak van pesten door wetenschappers en ervaren schoolbegeleiders


- Deelname aan ervaringsgroepen om kennis en informatie te delen met leerkrachten van andere scholen


- Tien lessen van twee uur voor leerlingen met oefeningen, discussies, groepswerk, rollenspellen, en een computergame


- Vergroten van de weerbaarheid van leerlingen en het aanleren van strategieën om pesters te ontmoedigen


- Online monitoring bij alle leerlingen over pestproblemen in de klas (met o.a. netwerkvragen)


- Zo nodig begeleiding en coaching bij acute en complexe pestproblematiek

http://www.ppsw.rug.nl/~veenstra/Supervision/Master/Hoekstra.pdf