woensdag 27 februari 2013

Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheidsprofielen van Betts en Neihart
De hoogbegaafdheidsprofielen van Betts en Neihart worden in onderstaande tekst met een beknopte typering weergegeven. 


De succesvolle leerling
De succesvolle leerling levert goede prestaties, is perfectionistisch, vermijdt risico en zoekt bevestiging van de leerkracht.

De uitdagende leerling
De uitdagende leerling is creatief, komt op voor eigen opvattingen, is competitief, heeft grote stemmingswisselingen, is eerlijk en direct

De onderduikende leerling
De onderduikende leerling ontkent zijn of haar begaafdheid, vermijdt uitdaging, zoekt sociale acceptatie en wisselt in vriendschappen

De drop-out
De drop-out is creatief, zoekt buitenschoolse uitdaging, isoleert zich zelf, verstoort, presteert gemiddeld of minder, bekritiseert zichzelf en anderen

De dubbel gelabelde leerling
De dubbel gelabelde leerling (met leer- en/of gedragsproblemen) werkt inconsistent, presteert gemiddeld of minder (mogelijk als gevolg van een onderliggend leerprobleem), verstoort en reageert af

De zeflstandige leerling
De zeflstandige leerling heeft goede sociale vaardigheden, werkt zelfstandig, ontwikkelt eigen doelen, werkt zonder bevestiging, is creatief, komt op voor eigen opvattingen en neemt risicoMultifactorenmodel van Monks: 


Multifactorenmodel van Heller: