maandag 8 september 2014

Didactiek van tweetalig onderwijs ook toepassen in regulier onderwijs - Oratie Rick de Graaff


De didactiek die wordt gebruikt in tweetalig onderwijs moet ook in het reguliere onderwijs benut worden. Daar pleit taalkundige Rick de Graaff voor in zijn oratie ‘Taal om te leren: Didactiek en opbrengsten van tweetalig onderwijs’ (3 oktober 2013).

Rick de Graaff: “Elk vak – of het nu natuurkunde, geschiedenis of economie is – heeft zijn eigen ‘taal’, met zijn eigen woorden, zijn eigen formuleringen en zijn eigen teksten. Voor een goede vakontwikkeling van de leerlingen moet een vakdocent dus ook aandacht aan de taal van het vak besteden, ook als het onderwijs in het Nederlands is. De didactische methode die het tweetalig onderwijs hanteert, is daarom goed toepasbaar in het reguliere Nederlandstalig onderwijs. In tweetalig onderwijs gaan docenten en leerlingen heel bewust met taal om. Dit moet ook in het reguliere onderwijs.

http://nieuws.hum.uu.nl/events/oratie-rick-de-graaf-taal-om-te-leren-didactiek-en-opbrengsten-van-tweetalig-onderwijs/