zondag 19 oktober 2014

HuiswerkCoach: tips om huiswerk maken en leren te begeleiden

Slimmer huiswerk maken, tips voor ouders om huiswerk maken en leren te begeleiden

W e r k p l e k

- De spullen binnen handbereik
o Houd spullen die nuttig zijn bij het maken van huiswerk dicht bij de hand.
o Handige spullen bij het maken van huiswerk (in lade of opbergbox):
§ Pennen, potloden, gum, puntenslijper, papier, lijm, markeerstiften, nietmachine, schaar, perforator, paperclips, plakband, memoblok, woordenboek, rekenmachine.


- Een goede huiswerkplek
o Bekijk samen met uw zoon/dochter wat de meest geschikte werkplek is.
§ Niet elk kind werkt het beste zittend achter een bureau in een stille ruimte. Vraag uw zoon/dochter eens hoe hij/zij het liefst studeert. Sommige kinderen houden van achtergrondgeluid. De favoriete studeer-omgeving kan veranderen als hij/zij opgroeit en kan variëren afhankelijk van het huiswerktype.


- Afleiding in de omgeving
o Zorg ervoor dat uw kind niet wordt afgeleid door tv, social media of gsm.
§ Voer bijvoorbeeld een paar regels in die gelden tijdens het maken van huiswerk. De verleiding is groot om te reageren op een bericht. Maar social media kunnen ook nuttig zijn bij het maken van huiswerk, om bijvoorbeeld te overleggen en vragen te stellen.S t r u c t u u r  e n   p l a n n i n g

- Schrijf het huiswerk op.
o Zet je huiswerk meteen in een agenda.


- Maak een planning
o Maak tussendoelen bij grote opdrachten.
§ Probeer een grote opdracht samen met uw zoon/dochter in kleinere stukken op te delen. Spreek eventueel een kleine beloning af voor het behalen van elk tussendoel. Uw zoon/dochter richt zich op een kleiner deel, blijft gemotiveerd en leert te plannen.


- Voorbeeldplanning
o Verdeel het werk.
§ Voorbeeld van een planning of huiswerk dat binnen 5 weken af moet zijn.
Week 1: opzoeken van info op bijv. internet
Week 2: inhoudsopgave maken
Week 3: eerste versie maken
Week 4: eerste versie verbeteren en vormgeven
Week 5: werkstuk doorlezen en afmaken


- De overgang naar het huiswerk
o Zorg voor een geleidelijke overgang van vrije tijd / relaxtijd naar huiswerk.
§ Mogelijke overgangstaken:
Opruimen van de tafel waaraan hij gaat werken
Klaarleggen van de huiswerkspullen
- Een vast tijdschema
o Rooster elke dag tijd in voor huiswerk en houd hieraan vast.
§ Houd bij het opstellen van het schema rekening met het volgende:
De hoeveelheid huiswerk
De buitenschoolse activiteiten
Het tijdstip waarop uw kind het beste werkt (na school, na wat vrije tijd, na avondeten?)- De volgorde van de huiswerk opdrachten
o Wissel verschillende soorten huiswerk af.
§ Sommige opdrachten zijn gemakkelijk, andere moeilijk. Je hebt leerwerk en maakwerk. Door te beginnen met makkelijk werk en toe te werken naar de uitdagendere opdrachten bouwt u het zelfvertrouwen van uw kind op. Wat moet eerst? Wissel leer- en maakwerk af, contoleer of uw zoon/dochter het geleerde nog weet. Meerdere talen niet achter elkaar leren!H u i s w e r k  m a k e n

- Een goed begin is het halve werk.
o Help uw zoon/dochter met het maken van een goede start en ga dan weg.
§ Help uw kind op het juiste spoor door instructies samen te lezen, uitleg te geven, als uw kind goed aan het werk is kunt u weggaan.


- Even ontspannen
o Bepaal samen met uw zoon/dochter hoe laat er een pauze genomen wordt.
§ Handig als uw zoon/dochter het moeilijk vind zicht lagere tijd te concentreren. Naarmate hij ouder wordt en dichter bij zijn examen komt is het steeds belangrijker dat hij zich langer kan concentreren.


- Hoe moet je leren?
o Tips om het leren voor een proefwerk makkelijker te maken:
§ Zorg ervoor dat uw zoon/dochter op tijd begint met leren.
§ Overhoor uw zoon/dochter als het iets moet leren.
§ Laat uw zoon/dochter belangrijke dingen die hij tegenkomt tijdens het leren aanstrepen.
§ Laat uw zoon/dochter een korte samenvatting maken van een tekst die hij moet leren.
§ Laat uw zoon/dochter het leren van proefwerken spreiden over meerdere dagen. Hoe meer herhaling hoe beter.
§ Iets wat uit het hoofd geleerd moet worden een paar keer herhalen, zo onthoudt uw kind het beter.
§ Motiveer uw zoon/dochter zelf vragen te stellen over een leerles. Dan kan hij zelf nagaan wat de leerkracht zou kunnen vragen.
§ Vraag uw zoon/dochter wat hij geleerd heeft en praat hier samen over.


- Woordjes leren
o Tips om woordjes te leren:
§ Laat uw zoon/dochter de te leren woordjes op een blaadje of schrift schrijven, in de lengte gevouwen, en de Nederlandse woorden op de andere helft.
§ Laat de woorden uittypen.
§ Neem de woordjes op, eerst NL dan de vertaling.
§ Woordjes leren gaat beter 4x 15 minuten dan 1x een uur.
§ TIP: gebruik de website www.wrts.nl


- Niet voorzeggen
o Wanneer uw zoon/dochter even vastloopt, stel dan vragen die hem naar het antwoord leiden.
§ Door uw vragen zal uw zoon/dochter stap voor stap het probleem oplossen en vertrouwen krijgen in het eigen kunnen.


- Houd het interessant
o Probeer huiswerk te koppelen aan de interesses van uw kind.
§ Bijvoorbeeld bij het kiezen van een onderwerp voor een werkstuk, opstel of spreekbeurt. Het werk gaat sneller en is leuker als iets interessant is.


- Doe het ook digitaal
o Een leuke en leerzame manier om te leren.
§ Werken met de computer is effectief, leerzaam en stimuleert de zelfstandigheid.U w   r o l   a l s   o u d e r

- Wie maakt er hier het huiswerk?
o Leer uw zoon/dochter zijn eigen verantwoordelijkheid nemen.
§ Sommige kinderen vergeten of stellen het maken uit tot het te laat is. Ga het probleem als ouder dan niet oplossen, maar help uw zoon/dochter dit zelf te doen. Als uw zoon/dochter het vergeten is, zal hij/zij dit zelf aan de docent moeten vertellen.


- Geef het goede voorbeeld
o Ga zelf ook aan de slag als uw zoon/dochter huiswerk maakt.


- Ouders als HuiswerkCoach
o Wees beschikbaar als coach
§ Taken van de coach:
Hulp bij het begrijpen van opdrachten.
Samen met uw kind werken aan een voorbeeldsom.
Checken of het gemaakte huiswerk af is.
Overhoren.


- Blijf positief
o Geef uw positieve instelling ten opzichte van leren door aan uw zoon/dochter.

- Draai de rollen eens om
o Uw zoon/dochter aanmoedigen om aan u les te geven, geeft zelfvertrouwen.
§ Stel vragen als: wie, wat, waar, waarom, wanneer en hoe.


- Time-out
o Weet wanneer uw zoon/dochter moet stoppen met huiswerk maken.
§ Als uw zoon/dochter moe of gefrustreerd raakt is het tijd om even te stoppen en iets anders te gaan doen. Zorg ervoor dat uw zoon/dochter zich voor het slapen nog kan ontspannen, laat uw zoon/dochter daarom niet doorwerken tot bedtijd.


- Bekijk het nagekeken werk zo nu en dan
o Kijk sommige huiswerkopdrachten na en reageer positief op de prestaties.


- Beloon vooruitgang
o Geef uw zoon/dochter kleine beloningen voor het bereiken van doelen.
§ U kunt iets leuks in het vooruitzicht stellen, zo wordt het huiswerk ineens een stuk leuker. Stel ook doelen op de lange termijn, zoals voor een rapport met onvoldoendes.


- U hoeft het niet allemaal zelf te doen
o Herken situaties waarin hulp van anderen noodzakelijk is.
§ Als u niet voldoende kennis heeft van de leerstof kan dit leiden tot frustraties, soms is het dan beter om even niet te helpen. Als uw zoon/dochter na een tijdje merkt dat hij het niet alleen kan zal hij uw hulp meer accepteren en waarderen. U kunt ook hulp van een leerkracht of mentor inroepen. Huiswerkbegeleiding is een optie of hulp van een oudere broer of zus.