vrijdag 7 november 2014

Marzano's Nine Strategies for Effective Instruction

De 11 factoren van succes

Schoolniveau:1. Haalbaar en gedegen programma2. Uitdagende doelen & effectieve feedback3. Betrokkenheid van ouders en gemeenschap4. Veilige, ordelijke omgeving5. Collegialiteit & professionaliteitLeraarniveau:6. Didactische aanpak7. Pedagogisch handelen & klassenmanagement8. Sturing & herontwerpen programmaLeerlingniveau:9. Thuissituatie10. Achtergrondkennis11. 

MotivatieIntroduction Marzano's Nine Strategies for Effective Instruction