woensdag 18 maart 2015

RASCI model

Een RASCI-matrix kan inzicht geven in de diverse rollen en verantwoordelijkheden die mensen spelen in het transformatieproces:


R A S C I
Vraag
R
Responsible:
Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering?
A
Accountable
Wie is eindverantwoordelijk voor het resultaat?
S
Supportive
Wie is nodig ter ondersteuning?
C
Consulted
Wie worden geraadpleegd?
I
Informed
Wie worden geïnformeerd?

Voordelen van gebruik van een RASCI model:
  • Het levert afstemming en verheldering van de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokkenen
  • Door de afstemming met betrokkenen wordt het draagvlak vergroot
  • Teamwerk wordt aangemoedigd
  • Onnodig werk worden voorkomen.