dinsdag 12 november 2013

Mindset

Carol Dweck is een Amerikaanse psychologe die onderzoek doet naar de relatie tussen motivatie en prestatie. Carol Dweck leert ons  het verschil tussen een fixed mindset en een growth mindset.

Fixed mindset

Leerlingen met een fixed mindset hebben het idee dat intelligentie onveranderlijk is. Deze kinderen vinden het belangrijk om te laten zien dat ze slim zijn en willen ook graag zo overkomen. Ze vermijden daarom uitdagingen en willen graag alleen dat doen waarvan ze zeker weten dat ze het kunnen. Als iets moeilijk is, worden deze kinderen erg onzeker en angstig.


Growth mindset

Leerlingen met een growth mindset gaan ervan uit dat je je eigen intelligentie kunt ontwikkelen door bij te leren. Deze kinderen willen graag bijleren en vinden het niet erg om te laten merken dat ze iets nog niet weten. Uitdagingen maken dat deze kinderen hard gaan werken en blijven doorzetten. Hierdoor voelen deze kinderen zich slim.

Fixed mindset
Growth mindset
Overtuiging

Capaciteiten worden vooral gezien als aangeboren talenten die slechts beperkt ontwikkelbaar zijn
Capaciteiten worden gezien als ontwikkelbaar door inspanning en effectieve leerstrategieën

Algemene neiging
Om te proberen zoveel mogelijk capabel over te komen

Om te proberen zoveel mogelijk te leren en beter te worden

Uitdagingen

Worden gemeden omdat ze bij falen kunnen leiden tot een indruk van onbekwaamheid
Worden omarmd omdat ze leerzaam kunnen zijn en kunnen leiden tot groei
Visie op inspanning

Wordt gezien als een indicatie van gebrek aan talent

Wordt gezien als normaal en noodzakelijke weg naar groei

Reactie op tegenslag of falen

Wordt gezien als een indicatie van gebrek aan talent, leidt vaak tot snel opgeven
Wordt gezien als indicatie van de noodzaak tot meer inspanning en/of een andere strategie
Reactie op kritiek

Zelfondermijnende defensiviteit: eigen zwaktes en fouten niet onder ogen zien en erkennen

Onderzoekend en geïnteresseerd, gretig om te leren en ontvankelijk voor feedback over fouten
Succes van anderen

Wordt gezien als bedreigend omdat anderen wellicht als meer getalenteerd worden gezien
Wordt gezien als inspirerend omdat hier lessen uit kunnen worden getrokken voor het eigen leren
Effect op eigen ontwikkeling

Potentieel wordt onderbenut wat gezien wordt als bevestiging van de eigen fixed mindset

Potentieel wordt benut wat gezien wordt als bevestiging van de eigen groeimindset
Effect op anderen
Kan samenwerking belemmeren, feedback bemoeilijken en groei van anderen belemmeren
Kan uitnodigen tot samenwerking, tot uitwisselen van feedback en tips en de groei van anderen ondersteunen

http://www.youtube.com/watch?v=kXhbtCcmsyQhttp://www.youtube.com/watch?v=DObM7Ms-v7Y