maandag 18 november 2013

Verschillen tussen het WO en het HBO

De belangrijkste verschillen tussen het wetenschappelijk onderwijs (wo) en het hoger beroepsonderwijs (hbo).

Wat doe je na de middelbare school als je van de havo of het vwo komt? Dan kun je hoger beroepsonderwijs gaan doen of een wetenschappelijke opleiding gaan volgen. Het HBO en het WO. Er is één belangrijk verschil tussen het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijk onderwijs (wo): een hbo-opleiding leidt studenten op tot beoefenaars van vastomlijnde beroepen en richt zich vooral op de toepassing van bestaande kennis. Een universitaire opleiding leert studenten in de eerste plaats wetenschappelijk denken en is minder gefocust op een specifiek beroep. Op de universiteit leren studenten kritisch kijken naar verschillende theorieën en zelf nieuwe kennis vergaren. Leren gebeurt voor een deel via zelfstudie. Zo'n academisch denkniveau maakt afgestudeerde academici breed inzetbaar.

WO
HBO
Wetenschappelijk gericht
Beroepsgericht
Theoretisch gericht (abstracte opdrachten waarbij je onderzoek doet)
Praktijkgericht (met opdrachten in de praktijk, zoals bij organisaties)
Stage is mogelijk
Stage is verplicht
Je genereert nieuwe kennis
Je past de theorie gelijk toe in de praktijk
Vakgericht leren
Competentiegericht leren
Minder vakken (maar meer verdieping)
Veel verschillende vakken
Hoog studietempo
Gemiddeld studietempo
Veel zelfstandig werken
Veel groepsgewijs werken
Minder persoonlijke benadering
Persoonlijke benadering
Minder/geen controle op huiswerk
Meer controle op huiswerk
Je wordt opgeleid voor een hogere functie met sneller promotiemogelijkheden
Je wordt opgeleid voor een uitvoerend beroep
Geen helder beroepsbeeld
Helder beroepsbeeld