zondag 2 februari 2014

Leren

Visie op leren

“Het ondernemen van zichtbare en/of mentale activiteiten die leiden tot een verandering in de persoonlijke actietheorie van werknemers” (Berings, 2006)

Behaviorisme
“Leren is ander gedrag vertonen op grond van een externe stimulus”

Cognitivisme
“Leren is het inpassen van kennis in cognitieve structuren”

Constructivisme
“Leren is het zelf bouwen en ontwikkelen van een praktijktheorie”

‘Moderne’ visie op leren
- Continu
- Gekoppeld aan het werk
- Sociaal
- In verschillende contexten
- Zelfgestuurd en/of onder begeleiding

Opmerking van Joseph Kessels: “Je kunt mensen niet dwingen om te leren”

Vier manieren van (individueel) leren
1 - Door ervaring
2 - Door sociale interactie
3 - Door theorie
4 - Door kritische reflectie

Ad 1. Leren door ervaring
- Meemaken, waarnemen, ondergaan, 
deel uitmaken
- Trial-and-error
- Model leren
- Stimuleren door: uitdagingen, feedback, vernieuwing, autonomie, variatie

Ad 2. Leren door sociale interactie
- Alledaagse conversatie
- Informatie vragen en geven
- Samen zoeken naar nieuwe oplossingen
- Brainstormen
- Discussie
- Samenwerken
- Conflicthantering
- Stimuleren door participatie, leerklimaat

Ad 3. Leren door theorie
- Theorie → werkelijkheid
- Anders slapende kennis
- Verbinding met ervarings- en sociaal leren

Ad 4. Leren door kritische reflectie
- Vragen stellen: waarom doen we dit altijd zo, kan het niet anders, beter?
- Op jezelf
- Op omgeving
- Afleren!
- Stimuleren door tijd, klimaat

Collectief leren als co-creëren
- Individuele participatie
- Samenwerken aan reëel ervaren problemen
- Uitwisseling van tacit knowledge
- Beste (enige?) manier om attitudes/cultuur te veranderen[bron: Van: Glaudé, M., Van Eck, E., Oud, W. en Verbeek. F. (2008). Voorwaarden voor scholing van docenten mbo, volgens docenten en hun leidinggevenden. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut]