zondag 16 februari 2014

Tips voor leerwerk en maakwerk


Tips voor leerwerk 
In de onderstaande tekst staan een aantal effectieve leerstrategieën. Een aantal effectieve methoden om beter te kunnen onthouden:

 • Hardop lezen
 • Mindmap maken (Mindmap maken. Een goede mindmap geeft een overzichtelijk beeld van de leerstof, doordat de relaties en het onderscheid tussen hoofd- en bijzaken duidelijk wordt.)
 • Tekeningen (doodles) maken tijdens het luisteren
 • Aantekeningen maken
 • Ezelsbruggetjes maken
 • Rijmen / muziek / cadans / ritme
 • Herhalen
 • Een verhaal maken van dingen die je wilt onthouden
 • Nog beter een verhaal maken van dingen met beelden die je wilt onthouden
 • Associatie of metafoor bedenken
 • Schema’s maken
 • Samenvattingen maken (Maak een samenvatting. Belangrijk is wel dat je kind de stof niet gedachteloos gaat overschrijven. Zorg dat je kind hoofd- en bijzaken onderscheidt in een samenvatting.)
 • Proeftoets maken / proefvragen maken (De vraaganalyse. Laat je kind zelf een toets in elkaar zetten.)
 • Kaartjes maken. Op de voorkant een woord, zinnetje, jaartal , begrip enz. en op de achterkant de vertaling.


PS Het leren wordt positief ondersteund door naar klassieke barokmuziek luisteren (zoals Mozart, Bach, Vivaldi).


Tips voor maakwerk:
 • Eerst leerwerk, dan maakwerk
 • Onderschat het maakwerk niet!
 • Goed nakijken
 • Zorg voor een stille en goede leeromgeving

Het puberbrein

De hersenen van pubers zijn nog niet volgroeid. Dat maakt dat een puber:
 • zich meer laat leiden door emotie dan door ratio,
 • nog geen helikopterview heeft,
 • extra gevoelig is voor beloning op korte termijn,
 • moeilijk kan inschatten wanneer hij of zij hulp nodig heeft,
 • zich moet ontwikkelen t.a.v. reflecteren en ethisch bewustzijn en
 • een lage impulscontrole heeft.
 • behoefte heeft aan voorbeelden en rolmodellen