woensdag 26 augustus 2015

Management versus leiderschap


Management
Plannen en budgetteren
Gedetailleerde stappen en tijdschema’s vaststellen om de gewenste resultaten te bereiken, vervolgens de middelen toewijzen die nodig zijn om te zorgen dat het lukt.

Organiseren en benoemen
Een bepaalde structuur aanbrengen voor het verwezenlijken van de in het plan gestelde eisen, die structuur bemannen met personen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden delegeren om het plan uit te voeren, beleidsprincipes en procedures vaststellen waarnaar mensen zich kunnen richten, en methoden of systemen uitwerken om toe te zien op de implementatie

Controleren en problemen oplossen
Resultaten bijhouden, afwijkingen van het plan vaststellen, vervolgens plannen en organiseren om deze problemen op te lossen.

Leiderschap
Richting vaststellen
Een toekomstvisie ontwikkelen – vaak voor de verre toekomst – en strategieën, waarmee de veranderingen tot stand worden gebracht die nodig zijn om die visie te verwezenlijken.

Mensen op één lijn brengen
De gekozen richting in woorden en daden duidelijk maken aan al diegenen wiens medewerking nodig kan zijn om te zorgen dat teams en coalities tot stand komen, die de visie en strategieën begrijpen en hun geldigheid accepteren.

Motiveren en inspireren
Basale, maar vaak onvervulde menselijke behoeften bevredigen en daarmee mensen stimuleren om grote politieke en bureaucratische barrières, en barrières qua beschikbare middelen, uit de weg te ruimen en de weg vrij te maken voor verandering.Management

Leidt tot een bepaalde mate van voorspelbaarheid en regelmaat en beschikt over het potentieel om constant de korte termijnresultaten tot stand te brengen die door de verschillende belanghebbenden verwacht worden (bijvoorbeeld, voor klanten altijd op tijd zijn, voor aandeelhouders het budget niet overschrijden).


Leiderschap

Brengt verandering tot stand, vaak van een indrukwekkende omvang, en is in staat om uiterst nuttige verandering tot stand te brengen (bijvoorbeeld, nieuwe producten die klanten wensen, nieuwe benaderingen van arbeidsverhoudingen die ertoe bijdragen dat de concurrentiepositie van een bedrijf versterkt wordt)