maandag 25 maart 2013

Een handelingsplan


Een school kan een handelingsplan opstellen voor de leerling indien een leerling extra onderwijszorg nodig heeft. In enkele gevallen wordt een handelingsplan opgesteld voor een groep leerlingen.

In het handelingsplan geeft de school aan:
 • welke doelen zij nastreeft, 
 • op welke termijnen en 
 • op welke manier zij de middelen inzet om deze doelen te bereiken. 

Een handelingsplan heeft meestal  betrekking op een korte periode (tussen de 6 weken en 3 maanden) en betreft een specifieke aanpak voor één leerling, namelijk wat, hoe, wanneer, door wie en waar zal plaatsvinden.

Het handelingsplan dient regelmatig herzien en zo nodig bijgesteld te worden. Ouders moeten altijd op de hoogte zijn van de extra hulp en aanpassingen die er mogelijk zijn voor hun kind en van wat zij eventueel thuis kunnen doen.

In het handelingsplan staat in elk geval:
 • de beginsituatie van de leerling 
 • de onderwijsdoelen die de school voor de leerling nastreeft 
 • welke maatregelen de school neemt om die doelen te bereiken 
 • welke externe deskundigen de school inschakelt, 
 • welke speciale voorzieningen worden getroffen en 
 • de manier waarop de school de vorderingen van de leerling volgt en registreert 

In het handelingsplan kan verder staan:
 • op welke manier en hoe vaak ouders en school overleg voeren 
 • wie het initiatief neemt voor dit overleg 
 • hoe de ouders op de hoogte blijven van de vorderingen van hun kind