dinsdag 6 mei 2014

Mindset bij leerlingen - vragenlijst en complimentenlijst

Vragenlijst om de mindset bij leerlingen te onderzoeken d.m.v. een aantal stellingen: 

Stellingen

1. Als ik voor een proefwerk van een nieuw vak een dikke onvoldoende heb gehaald, ga ik voor het volgende proefwerk niet zo veel meer doen.


1
2
3
4
5

Past helemaal niet bij mij
O
O
O
O
O
Past helemaal bij mij


2. Ik ben geboren met een bepaalde hoeveelheid intelligentie en kan er weinig aan doen om die te veranderen.


1
2
3
4
5

Past helemaal niet bij mij
O
O
O
O
O
Past helemaal bij mij


3. Ik vind het fijn als ik iets voor elkaar krijg wat me eerder niet lukte.


1
2
3
4
5

Past helemaal niet bij mij
O
O
O
O
O
Past helemaal bij mij


4. Als mensen meer weten of kunnen dan ik, denk ik dat ze er harder voor gewerkt hebben.


1
2
3
4
5

Past helemaal niet bij mij
O
O
O
O
O
Past helemaal bij mij


5. Ik kan wel nieuwe dingen leren, maar mijn basisintelligentie kan ik niet echt veranderen.


1
2
3
4
5

Past helemaal niet bij mij
O
O
O
O
O
Past helemaal bij mij


6. Ik vind het fijn (niet erg) om kritiek te krijgen. Van fouten maken kan ik veel leren.


1
2
3
4
5

Past helemaal niet bij mij
O
O
O
O
O
Past helemaal bij mij


7. Ik vind het fijn als ik iets snel af heb en het is goed.


1
2
3
4
5

Past helemaal niet bij mij
O
O
O
O
O
Past helemaal bij mij


8. Er zijn vakken die ik gewoon niet kan.


1
2
3
4
5

Past helemaal niet bij mij
O
O
O
O
O
Past helemaal bij mij


9. Als leerlingen een hoger cijfer halen dan ik, kan ik wat van ze leren, omdat ze het waarschijnlijk beter hebben aangepakt dan ik.  


1
2
3
4
5

Past helemaal niet bij mij
O
O
O
O
O
Past helemaal bij mij


10. Ik denk dat je als je talent hebt minder hard hoeft te werken.


1
2
3
4
5

Past helemaal niet bij mij
O
O
O
O
O
Past helemaal bij mij


11. Ik vind het fijn als ik lang met een lastig onderwerp bezig ben en het uiteindelijk begin te begrijpen.


1
2
3
4
5

Past helemaal niet bij mij
O
O
O
O
O
Past helemaal bij mij


12. Ik vind fouten maken helemaal niet leuk.  

1
2
3
4
5

Past helemaal niet bij mij
O
O
O
O
O
Past helemaal bij mij


13. Ik ga graag een uitdaging aan.


1
2
3
4
5

Past helemaal niet bij mij
O
O
O
O
O
Past helemaal bij mij


14. Ik stel vragen als ik iets niet begrijp.


1
2
3
4
5

Past helemaal niet bij mij
O
O
O
O
O
Past helemaal bij mij


15. Ik vind het fijn om ergens beter in te zijn dan anderen.


1
2
3
4
5

Past helemaal niet bij mij
O
O
O
O
O
Past helemaal bij mij


16. Ik denk dat je het talent voor bepaalde vakken meekrijgt van je vader en/of moeder.


1
2
3
4
5

Past helemaal niet bij mij
O
O
O
O
O
Past helemaal bij mij


17. Ik denk regelmatig: “Dat kan ik niet. Dat is te moeilijk.”


1
2
3
4
5

Past helemaal niet bij mij
O
O
O
O
O
Past helemaal bij mij


18. Ik denk dat je je persoonlijkheid (hoe je bent) kunt veranderen.  

1
2
3
4
5

Past helemaal niet bij mij
O
O
O
O
O
Past helemaal bij mij


19. Als ik mag kiezen, kies ik het liefste de gemakkelijkste opdracht.  

1
2
3
4
5

Past helemaal niet bij mij
O
O
O
O
O
Past helemaal bij mij


20. Er zijn vakken/ is een vak waarin ik de beste ben.


1
2
3
4
5

Past helemaal niet bij mij
O
O
O
O
O
Past helemaal bij mij

Complimentenlijst

Onderstaande aandachtspuntenlijst kunnen docenten gebruiken om leerlingen heel gericht
complimenten te geven op gedragsaspecten die belangrijk zijn in de motivatie.

Verantwoordelijk (responsible)
Beginner
Gevorderde
Expert
Zelfstandig werkenGoede werkhouding en concentratieHeeft de taak afHelpt anderen bij het lerenLeidt anderen niet afDoorzettingsvermogen (determined)Doet dappere pogingBlijft positiefGaat uitdaging aanZelf de oplossing gevondenGeeft niet op, blijft betrokkenVindingrijk (resourceful)Toont eigen initiatiefZiet creatieve/ alternatieve oplossingenHeeft goede vragen gesteldGebruikt hulp van klasgenotenDoordenkend (deeper thinker)Geeft weldoordacht antwoordHeeft goed plan van aanpak/ planningHeeft feiten/ bewijs verzameldKan denkstappen goed verwoordenKan nieuw probleem oplossenZelfinzicht (reflective)Gaat gemotiveerd aan de slagStelt vragenLeert van fouten/ feedbackReflecteert op eigen werk(houding)Controleert gemaakt werk (volledigheid en kwaliteit)

[ Bron: http://www.schoolaanzet.nl/fileadmin/contentelementen/school_aan_zet/Leerlingen_materiaal_groei-mindset_kleiner.pdf ]