woensdag 7 mei 2014

Procescomplimenten zijn efficiënter dan eigenschapcomplimenten

Complimenteren is hedendaags vrij populair. Je hoor regelmatig mensen ervoor pleiten om veel te complimenteren. Maar complimenten zijn niet per definitie goed. In het boek Improving  Academic Achievement heeft Carol Dweck een hoofdstuk geschreven met als titel ‘Messages that motivate’. In dit hoofdstuk legt zij haar theorie over de fixed mindset en de growth mindset uit. Mensen met een fixed mindset zien intelligentie als een mind of meer vastliggende eigenschap: je hebt er een bepaalde mate van en er is niet veel dat je er aan kunt doen om het te veranderen. Mensen met een growth mindset zien intelligentie als ontwikkelbaar. Ze zien presteren vooral als een kwestie van inspanning. Carol Dweck heeft overtuigend aangetoond via veel experimenten dat het veel uitmaakt voor je functioneren en ontwikkeling wat voor mindset je hebt. De tabel hieronder laat deze verschillen zien.


Fixed mindset
Growth mindset
Wat wil de student bereiken?

Intelligent overkomen zelfs als dat ten koste gaat van leren en het aangaan van uitdagingen

Nieuwe dingen leren zelfs als die moeilijk of riskant zijn

Hoe wordt falen gezien?

Als een indicatie van een lage intelligentie

Als een indicatie van geringen inspanning of een slechte strategie

Hoe wordt inspanning gezien?

Als een indicatie van een lage intelligentie

Inspanning activeert en benut intelligentie

Kenmerken reactie na tegenslag of falen

Minder inspanning
Meer inspanning
Zelfondermijnende defensiviteit

Hoog: niet bereid om eigen onwetendheid onder ogen te zien en mislukking te riskeren

Laag: gretig om te leren en open voor feedback over fouten

Presenteren na tegenslag
Verslechterd
Gelijk of verbeterd

Het is zichtbaar dat de growth mindset aantrekkelijker is in veel opzichten. Vervolgens legt Carol Dweck uit wat voor rol docenten en ouders kunnen spelen bij het aanleren van een growth mindset bij kinderen. In het bijzonder gaat ze in op de rol van complimenten. Ze vergelijkt twee vormen van complimenteren: procescomplimenten en eigenschapcomplimenten.

Bij procescomplimenten prijs je het kind voor zijn of haar goed inspanning of effectieve strategie (“Je moet wel hard gewerkt hebben” of: “Je moet wel een goede aanpak gebruikt hebben”).

Bij eigenschapcomplimenten complimenteer je het kind met een eigenschap, een of anderen interne en vastliggende kwaliteit (“Je hebt het goed gedaan, je moet wel erg slim zijn”). De tabel hieronder toont verschillende effecten van deze twee stijlen van complimenteren.


Complimenteren over
eigenschappen
Complimenteren over
inspanning / strategie
Impact op hoe het kind de eigenschap ziet

Als onveranderbaar: of je bent ergens goed in of je bent dat niet

Als ontwikkelbaar: presteren is een kwestie van inspanning en/of effectieve strategieën

Tevredenheid na succes

Hoog

Hoog

Reactie op uitdagingen

Vermijding

Enthousiast

Tevredenheid na moeilijkheden of falen

Laag

Hoog

Volharding na moeilijkheden of falen

Laag

Hoog

Defensiviteit na moeilijkheden of falen (bijvoorbeeld liegen over de eigen prestaties)

Hoog

Laag

Presteren na moeilijkheden of falen
Verslechterd
Verbeterd

In het onderstaande schema geven we voorbeelden van de effecten op het denken, de gevoelens en op het gedrag. We gaan daarbij in op het geven van feedback vanuit een growth mindset, omdat juist op dit punt de kracht van de docent ligt om leerlingen te motiveren.

Voorbeeld

“Je bent erg slim”
“Dat heb je goed gedaan”
Effect op het denken.

Bevordert fixed mindset.

Bevordert growth mindset.

Effect op de gevoelens.

Bevordert gevoel van trots en tevredenheid.

Bevordert gevoel van trots en tevredenheid.

Effect op het gedrag.

Vermijden van uitdagingen.
Minder inspanning/inzet.
Minder doorzettingsvermogen.
Defensieve reactie op mislukkingen.

Uitdagingen oppakken.
Meer inspanning/inzet.
Meer doorzetten.
Leren van fouten.[ Bron: http://www.schoolaanzet.nl/fileadmin/contentelementen/school_aan_zet/Training_Groei-mindset_docenten_kleiner.pdf]