zaterdag 10 mei 2014

Reflectievragen


Reflecteren
Leerlingen reflecteren wanneer zij over hun eigen handelen nadenken. Leerlingen kunnen dus reflecteren op wat zij leren, hoe zij dat doen en hoe zij dat zelf beleven.

Reflectie kan zowel aan het begin, tijdens als aan het einde van het leerproces plaatsvinden. Tijdens het leren kan een leerling nadenken over wat hij of zij leert, of hoe hij of zij iets in zijn aanpak moet veranderen en of hij of zij zo zijn of haar doel wel kan bereiken. En een leerling reflecteert ook als hij of zij na afloop nadenkt over hij of zij gewerkt heeft, of hij of zij zijn of haar doel heeft bereikt en of de taak klaar is. In het laatste geval spreken we over evaluatie.

Reflectie is bewustwording. Leerlingen krijgen door de mentale activiteit die wij reflecteren noemen inzicht in de manier waarop ze leren en in de resultaten ervan. Leerlingen begrijpen niet enkel hoe zij leren, maar ook hoe zij het leerproces kunnen verbeteren. Zij krijgen hierdoor meer grip op hun leerproces en leren dat ook bij te sturen.

Reflectievragen
Leerlingen kunnen zichzelf de volgende vragen stellen over hun leerproces:


inhoud
aanpak
beleving
Oriëntatie
Wat wil ik leren?
(Welk leerdoel heb ik?)
Hoe ga ik dat doen?
(leer strategie)
Wat heb ik er voor nodig?
(middelen, materialen)
Met wie ga ik het doen?
(personen)
Wanneer, in welke volgorde?
(planning activiteiten)

Denk ik dat het gaat lukken?
(verwachtingen)
Hoe vind ik dat?

Monitoring
Wat ben ik aan het leren?
Hoe gaat het tot nu toe?
Sluit dit aan bij wat ik me heb voorgenomen?
Waarom wel / niet?
Stel ik mijn leerdoel bij?

Hoe pak ik het aan?
Is dit de manier waarop ik me dat heb voorgenomen?
Waarom wel / niet?
Hoe en waarom?

Hoe beleef ik het leerproces tot nu en toe?
Komen mijn verwachtingen uit?
Stel ik mijn verwachtingen bij?
Waarom wel / niet?

Evaluatie
Wat heb ik geleerd?
(Wat is mijn leerresultaat?)

Heeft de strategie gewerkt?
Waarom wel / niet?
Is de planning gehaald?
Waarom wel / niet?

Hoe heb ik het leerproces beleefd?
Zijn mijn verwachtingen uitgekomen?
Waarom wel / niet?
Waar schrijf ik het resultaat aan toe?
Hoe ervaar ik het resultaat?