maandag 11 mei 2015

Competenties

Competenties
Competenties zijn specifieke eigenschappen, kennis of vaardigheden waarover medewerkers moeten beschikken vanuit het oogpunt van de organisatie.

Elke competentie is opgebouwd uit vier componenten:
Kennis:
wat moet je voor een bepaalde functie weten?

Vaardigheden:
wat moet je voor een bepaalde functie kunnen?

Motivatie:
ben je bereid om een stapje extra zetten?

Persoonskenmerken:
wat voor persoon moet je voor een bepaalde functie zijn?


Competentieprofielen
Een competentieprofiel bestaat meestal uit zes tot acht competenties. Dit kunnen zijn:
kerncompetenties:
op iedereen van toepassing

afdelingscompetenties:
binnen een afdeling van toepassing of

functiecompetenties:
binnen een functie van toepassing.