dinsdag 9 februari 2016

Wel of niet betrokken te zijn bij de school van hun kind

Peetsma en Blok (Onderwijs op maat en ouderbetrokkenheid; het integrale eindrapport, 2007) zien de betrokkenheid van ouders bij hun kind als iets natuurlijks waaruit vanzelfsprekend consequenties voortvloeien met betrekking tot de opleiding en het onderwijs van de kinderen. 

Ze beschrijven drie factoren die het besluit van ouders beïnvloeden om wel of niet betrokken te zijn bij de school van hun kind. 

1 - De wijze waarop ouders hun eigen rol zien. 

2 - De vraag of ouders het gevoel hebben dat ze hun kind kunnen helpen slagen op school.

3 - De mate waarin de school ouders stimuleert om betrokken te zijn bij school.


[ Bron; http://www.nro.nl/wp-content/uploads/2014/11/Onderwijs-op-maat-en-ouderbetrokkenheid.pdf ]