woensdag 9 maart 2016

Een test voor ons team - Patrick Lencioni

Als je als manager of medewerker het idee hebt dat jouw team te maken heeft met één of meerdere frustraties, zoals hierboven beschreven, dan is het de vraag hoe je er achter kunt komen wélke frustraties er zijn in je team. Lencioni heeft hiervoor een vrij simpele test ontwikkeld. Via vijftien stellingen waarop je een score kunt toekennen van 1 (komt nooit voor) tot 2 (komt soms voor) en 3 (komt meestal voor), krijg je inzicht in welke frustraties eventueel aangepakt zouden moeten worden. 

Hoe scoort jouw team? Doe deze teamtest voor een snelle teamdiagnose. Geef met behulp van onderstaande schaal aan in welke mate de uitspraken van toepassing zijn op jouw team. 

1. De teamleden zijn gepassioneerd en nemen bij zakelijke besprekingen geen blad voor de mond.
Zelden    ⃝
soms       ⃝
meestal   ⃝


2. Teamleden spreken elkaar aan op tekortkomingen en onproductieve gedragingen.
Zelden    ⃝
soms       ⃝
meestal   ⃝


3. Teamleden weten waar hun collega's aan werken en welke positieve bijdrage zij aan het team leveren.
Zelden    ⃝
soms       ⃝
meestal   ⃝


4. Teamleden verontschuldigen zich snel en oprecht tegenover elkaar wanneer zij iets zeggen of doen dat ongepast is of het team kan schaden.
Zelden    ⃝
soms       ⃝
meestal   ⃝


5. Omwille van het teambelang zijn teamleden bereid op hun afdelingen of terreinen waarop zij deskundig zijn offers te brengen in termen van budgetten, zeggenschap of het aantal personeelsleden.
Zelden    ⃝
soms       ⃝
meestal   ⃝


6. Teamleden geven openlijk hun zwakheden en fouten toe.
Zelden    ⃝
soms       ⃝
meestal   ⃝


7. Teamvergaderingen zijn fascinerend en niet vervelend.
Zelden    ⃝
soms       ⃝
meestal   ⃝


8. Als teamleden vergaderingen verlaten, vertrouwen zij erop dat collega's zich zonder voorbehoud zullen scharen achter de besluiten waarover overeenstemming wordt bereikt, ook als er aanvankelijk onenigheid heerste.
Zelden    ⃝
soms       ⃝
meestal   ⃝


9. Het niet realiseren van teamdoelstellingen heeft grote invloed op de motivatie.
Zelden    ⃝
soms       ⃝
meestal   ⃝


10. Tijdens teambijeenkomsten worden de belangrijkste en lastigste kwesties aan de orde gesteld.
Zelden    ⃝
soms       ⃝
meestal   ⃝


11. Teamleden maken zich grote zorgen over het vooruitzicht hun collega's af te vallen.
Zelden    ⃝
soms       ⃝
meestal   ⃝


12. Teamleden weten iets van elkaars persoonlijke leven en spreken daar onderling gemakkelijk over.
Zelden    ⃝
soms       ⃝
meestal   ⃝


13. De teamleden beëindigen discussies met heldere en specifieke oplossingen en met plannen van aanpak.
Zelden    ⃝
soms       ⃝
meestal   ⃝


14. De teamleden dagen elkaar uit aangaande plannen en benaderingen.
Zelden    ⃝
soms       ⃝
meestal   ⃝


15. Teamleden zoeken niet gretig naar krediet voor hun eigen bijdragen, maar geven dat wel snel aan anderen.
Zelden    ⃝
soms       ⃝
meestal   ⃝


Score teamtest

Verwerk je scores in de tabel hieronder.

- Voor elke keer dat je ‘zelden’ invulde, noteer je 1 punt
- Voor elke keer dat je ‘soms’ invulde, noteer je 2 punten
- Voor elke keer dat je ‘meestal’ invulde, noteer je 3 punten

Frustratie 1: afwezigheid van vertrouwen
Frustratie 2: angst voor conflicten
Frustratie 3: gebrek aan betrokkenheid
Uitspraak 4

Uitspraak 1

Uitspraak 3

Uitspraak 6

Uitspraak 7

Uitspraak 8

Uitspraak 12

Uitspraak 10

Uitspraak 13

Totaal

Totaal

TotaalFrustratie 4: vermijden van verantwoordelijkheid
Frustratie 5: verwaarlozen van de resultaten
Uitspraak 2

Uitspraak 5

Uitspraak 11

Uitspraak 9

Uitspraak 14

Uitspraak 15

Totaal

TotaalUitkomst

Een score van 8 of 9: deze frustratie is waarschijnlijk geen probleem voor je team.
Een score van 6 of 7: deze frustratie zou een probleem kunnen vormen.
Een score van 3 tot 5: deze frustratie kan beter aangepakt worden.Testvragen gesorteerd op frustraties 

Frustratie 1: afwezigheid van vertrouwen

4. Teamleden verontschuldigen zich snel en oprecht tegenover elkaar wanneer zij iets zeggen of doen dat ongepast is of het team kan schaden.
Vertrouwen
6. Teamleden geven openlijk hun zwakheden en fouten toe.
Vertrouwen
12. Teamleden weten iets van elkaars persoonlijke leven en spreken daar onderling gemakkelijk over.
Vertrouwen


Frustratie 2: angst voor conflicten

1. De teamleden zijn gepassioneerd en nemen bij zakelijke besprekingen geen blad voor de mond.
Conflicten
7. Teamvergaderingen zijn fascinerend en niet vervelend.
Conflicten
10. Tijdens teambijeenkomsten worden de belangrijkste en lastigste kwesties aan de orde gesteld.
Conflicten


Frustratie 3: gebrek aan betrokkenheid

3. Teamleden weten waar hun collega's aan werken en welke positieve bijdrage zij aan het team leveren.
Betrokkenheid
8. Als teamleden vergaderingen verlaten, vertrouwen zij erop dat collega's zich zonder voorbehoud zullen scharen achter de besluiten waarover overeenstemming wordt bereikt, ook als er aanvankelijk onenigheid heerste.
Betrokkenheid
13. De teamleden beëindigen discussies met heldere en specifieke oplossingen en met plannen van aanpak.
Betrokkenheid


Frustratie 4: vermijden van verantwoordelijkheid

2. Teamleden spreken elkaar aan op tekortkomingen en onproductieve gedragingen.
Verantwoordelijkheid
11. Teamleden maken zich grote zorgen over het vooruitzicht hun collega's af te vallen.
Verantwoordelijkheid
14. De teamleden dagen elkaar uit aangaande plannen en benaderingen.
Verantwoordelijkheid


Frustratie 5: verwaarlozen van de resultaten

5. Omwille van het teambelang zijn teamleden bereid op hun afdelingen of terreinen waarop zij deskundig zijn offers te brengen in termen van budgetten, zeggenschap of het aantal personeelsleden.
Resultaten
9. Het niet realiseren van teamdoelstellingen heeft grote invloed op de motivatie.
Resultaten
15. Teamleden zoeken niet gretig naar krediet voor hun eigen bijdragen, maar geven dat wel snel aan anderen.
Resultaten