zondag 1 juli 2018

Twee verschillende visies met betrekking tot het begrip “onderzoek”


Wat is onderzoek? En welke twee verschillende visies zijn er met betrekking tot het begrip “onderzoek”?

Van statisch beeld:
Wetenschap als ‘dat wat echt waar is’?

Naar dynamisch beeld:
Wetenschap als sociaal proces
van betekenis geven.

Vanuit een statisch beeld van wetenschap gaat het om het vinden van de waarheid:

‘Het gaat erom via onderzoek uit te vinden wat écht waar is’.

Bij wetenschap gaat het dan om het verzamelen van zoveel mogelijk harde feiten die gezamenlijk de waarheid vertellen over een fenomeen, om daarmee theorie te ontwikkelen.

Vanuit een meer proces georiënteerd,
dynamisch beeld van wetenschap gaat
het bij onderzoek om de verschillende
manieren waarop wetenschappers
de wereld onderzoeken, er betekenis
aan verlenen en verklaringen zoeken,
onderbouwd met empirisch bewijs.
Zes kenmerken van de aard van
onderzoek:

- Wetenschappelijke kennis is
gebaseerd op empirisch bewijs
(dit zijn observaties uit de
werkelijkheid);

- Wetenschappelijke kennis is
normatief of theoriegebonden. Het
onderzoek wordt beïnvloed door de
voorkennis of het theoretisch kader
van de onderzoeker;

- (Wetenschappelijke) kennis is
onderhevig aan verandering;

- Wetenschap is deels het product van
menselijke inferentie, creativiteit en
voorstellingsvermogen;

- Wetenschap is verbonden met de
cultuur en sociale wereld;

- Wetenschappelijke kennis is
gebaseerd op zowel observatie als
inferentie.

(Akerson & Hanuscin, 2007)


Deze laatste variant past het beste bij
het in de literatuurstudie bestudeerde
onderzoekend leren van leerlingen.