zondag 1 juli 2018

Verschillende vormen van onderzoek


In onderstaand schema staat een aantal typen onderzoek beschreven die in onderwijs gebruikt worden.

Type onderzoek
Wat is het?
In welke context gebeurt dit?
Literatuuronderzoek
Leerlingen zoeken naar antwoorden op een vraag in teksten in boeken, tijdschriften, kranten, het internet etc.

Vaak gebruikt bij vakken zoals geschiedenis en aardrijkskunde, maar ook bij de talen.

Praktijkonderzoek

Leerlingen zoeken naar een antwoord door het bevragen van iets of iemand in de werkelijkheid. Bijvoorbeeld door interviews of observaties.

Vaak gebruikt binnen thematisch werken op de school.

Experimenteel onderzoek

Leerlingen zoeken naar een antwoord op een vraag door het maken van een vergelijking, door iets uit te proberen.

Vaak gebruikt bij ‘science’- vakken.

Ontwerponderzoek

Leerlingen ontwerpen iets (bijv. een apparaat) om te gebruiken.

Vaak gebruikt bij techniek.

Simulatieonderzoek

Onderzoek doen door data te verzamelen en te experimenteren in een virtuele werkelijkheid.

Vaak gebruikt in onderzoekend leren met behulp van de computer.