maandag 12 januari 2015

Ouderbetrokkenheid, educationeel partnerschap

Ouderbetrokkenheid
Betrokkenheid van ouders bij school heeft een positief effect op de ontwikkeling van kinderen, daar zijn velen het over eens. Maar hoe onderbouwd is deze aanname? En wat wordt precies met ‘ouderbetrokkenheid’ bedoeld? Op welke aspecten van de ontwikkeling van kinderen heeft ouderbetrokkenheid effect? Deze reviewstudie brengt in kaart wat het effect is van verschillende vormen van ouderbetrokkenheid op de cognitieve en niet cognitieve ontwikkeling van kinderen. Daarnaast wordt een overzicht geboden van internationaal onderzoek naar de rol van leraren – zowel in po als in vo – in het proces van ouderbetrokkenheid.  

http://www.expertisecentrumtop.nl/upload/files/2013_Bakker_Denessen_Denessen_140519.pdf


Het tweede document biedt een overzicht wat ouderbetrokkenheid is, wat bekend is over de effecten van ouderbetrokkenheid in het onderwijs, en behandelt tevens praktische handvatten voor onderwijspersoneel. Tot slot wordt een aantal praktijkvoorbeelden besproken.

http://www.nji.nl/nl/Ouderbetrokkenheid-in-het-onderwijs.pdfOuders als partners
Het derde document gaat over het thema "Ouders als partners - Versterking van relaties met en tussen ouders op school".

http://www.onderwijsraad.nl/upload/documents/publicaties/volledig/ouders-als-partners.pdfOuderbetrokkenheid in internationaal perspectief
Het vierde document is een studie naar ouderbetrokkenheid in internationaal perspectief, met als doel na te gaan hoe ouderbetrokkenheid succesvol vergroot kan worden (ITS -Radboud Universiteit Nijmegen)

http://84.53.99.7/download/publicaties/studie%20ouderbetrokkenheid%20internationaal.doc.De verwachtingen van ouders over ouderbetrokkenheid
Het vijfde document is een studie naar de verwachtingen van ouders over
ouderbetrokkenheid. De studie presenteert zes instrumenten die antwoord geven op de vraag hoe de school eenvoudig de wensen en behoeften van ouders kunnen peilen. Dit wordt gedaan om de ouderbetrokkenheid te plaatsen binnen de hele schoolontwikkeling.

http://www.oudersbijdeles.nl/download/publication/Oudersinbeeld1.pdfOuderbetrokkenheid en het verbeteren van leerprestaties
Ouders en school hebben een gezamenlijk belang: zo gunstig mogelijke voorwaarden
scheppen voor de ontwikkeling en het leren van kinderen. Ouders beschikken over
kennis van hun kinderen en kennen meestal het beste de kansen en bedreigingen voor
hun kind. Scholen zouden gebruik moeten maken van de kennis van ouders om de
onderwijsresultaten te verbeteren. Dit betekent op basis van vertrouwen en hoge
verwachtingen intensief samen te werken bij de opvoeding en het realiseren van hoge(re)
onderwijsprestaties van de kinderen. 

http://www.ru.nl/publish/pages/730599/ouderbetrokkenheid_en_verbeteren_leerprestaties_1.pdf


Ouderbetrokkenheid wordt wel beschouwd als een van de belangrijke componenten
dan wel kenmerken van effectieve scholen. De resultaten van onderzoeken naar het
verband tussen ouderbetrokkenheid en leerprestaties zijn (veelal) positief in het bao
en het vo. In de strategie van scholen om samen met ouders de onderwijsresultaten te
verhogen, spelen de visie op ouderbetrokkenheid, het creëren van draagvlak voor een
geïntegreerde planmatige aanpak en maatwerk een belangrijke rol. Kritische succesfactoren
zijn: onderwijsondersteunend gedrag van ouders thuis, de ouder als rolmodel, de communicatie met de school, het kind ondersteunen bij het maken van studiekeuzes
en bediscussiëren van adequate leerstrategieën en het versterken van onderlinge
oudercontacten bij opvoeding en onderwijs.
Naast een partnerschapsstructuur, -cultuur, - bereidheid en – vaardigheid zijn een goede
voorbereiding, informatievoorziening en support de ´driving forces´ ter verbetering van
de partnerschapsrelaties tussen ouders en school. 


Literatuursamenvatting onderwijsbehoeften
Het zevende document is een literatuursamenvatting R&D Onderwijsbehoeften vanuit het
perspectief van ouders, leraar en leerling.

http://www.onderwijsinontwikkeling.nl/wp-content/uploads/2013/07/Literatuursamenvatting-Onderwijsbehoeften-vanuit-het-perspectief-van-ouders-leraar-en-leerling.pdf