zondag 21 juni 2015

De basisbehoefte van een school

Drie verschillende niveau’s (basisbehoefte) voor de ontwikkeling van scholen:


Vraag
Subvragen
1e niveau
Basis op orde?
Financiële systemen
Beschikbare ruimtes
ICT systemen
Basisprocedures
Roosters op orde
Materialen op orde
Basale procedures voorhanden
Duidelijkheid over wie wat doet

2e niveau
Sociaal verkeer?
Een basis van vertrouwen
Dialoog
Afstemming
Actieve samenwerking
Afspraak is afspraak (dit is een belangrijke succesfactor, de schoolleiding vervult een voorbeeldfunctie in deze)

3e niveau
Ontwikkeling?
Focus op een duidelijke, heldere visie, indien nodig een herijking van de visie
Verbeterplannen
Lerende gemeenschap


[ Bron : Leiden met lef en liefde, Fred van den Eerenbeemt, 2015 ]