maandag 29 juni 2015

Motivatie vragenlijst

Energie en dynamiek

Uitleg lage score
Dimensie
Uitleg hoge score
Neemt tijd voor het werk, werkt het beste zonder druk. Gedemotiveerd indien opgejaagd.
Werkdruk
Heeft het onder tijdsdruk naar de zin. Altijd druk bezig. Oefent druk uit om dingen gedaan te krijgen.
Zoekt eerder bescheiden dan grote uitdagingen. Mikt niet op belangrijke vraagstukken.
Uitdaging
Heeft de behoefte doelen te bereiken. Gaat graag moeilijke uitdagingen aan.
Vindt een competitieve omgeving onaangenaam, zelfs demotiverend. Wil anderen niet voorbijstreven.
Competitie
Probeert het beter te doen dan anderen. Vergelijking met anderen brengt vaart in het functioneren
Haakt af in plaats van de inspanning te verhogen indien met falen of kritiek geconfronteerd.
Faalangst
Moet succes hebben om zelfvertrouwen te houden. Mogelijk vooruitzicht te falen verhoogt de activiteit
Is niet op zoek naar posities van invloed, macht of leiding
Invloed
Heeft graag de mogelijkheid invloed uit te oefenen en leiding te geven. Gedemotiveerd wanneer geen verantwoordelijkheid gegeven wordt.
Gedemotiveerd wanneer het werk inbreuk maakt op het privé leven.
Balans
Investeert energie in het werk. Bereid om extra uren te maken, ook in privé-tijd.
Gedemotiveerd door overaccentuering van winst en geld.
Commercie
Houdt van winst. Gedemotiveerd als er geen verband is tussen prestaties en omzet en winst.


Samenwerking

Uitleg lage score
Dimensie
Uitleg hoge score
Beperkte behoefte aan interactie met anderen.
Verbondenheid
Heeft graag contacten met anderen. Is gesteld op een harmonieus team en helpt graag anderen.
Heeft minder behoefte aan waardering dan anderen. Geeft niet zoveel om de erkenning van prestaties.
Erkenning
Houdt ervan wanneer goed werk wordt opgemerkt en prestaties erkend. Raakt gedemotiveerd zonder steun.
Weinig bekommerd om morele en ethische kwesties of om de kwaliteit van het werk.
Persoonlijke ethiek
Wil het gevoel hebben dat het werk van de organisatie verantwoord is. Gedemotiveerd wanneer gevraagd wordt om compromis.
Niet erg verontrust door risico. Heeft geen bezwaar tegen ongemakkelijke omstandigheden.
Comfort en zekerheid
Heeft behoefte aan zekerheid met betrekking tot werk en positie. Tolereert niet gemakkelijk onplezierige omstandigheden.
Niet aangespoord door mogelijkheden om te leren en zich zelf te ontwikkelen
Persoonlijke groei
Gemotiveerd door werk dat mogelijkheden biedt voor ontwikkeling en het opdoen van nieuwe vaardigheden.


Intrinsiek

Uitleg lage score
Dimensie
Uitleg hoge score
Of het werk interessant of gevarieerd is maakt niet zoveel uit. Houdt van routinewerk.
Interessant werk
Waardeert stimulerend, gevarieerd werk. Gedemotiveerd door teveel routinewerk.
Gemotiveerd door duidelijke werkmethoden en structuren. Heeft moeite met onduidelijkheid.
Flexibiliteit
Houdt van een soepele omgeving zonder strakke structuur. Hoge tolerantie voor ambiguïteit.
Open voor leiding en begeleiding van bovenaf.
Autonomie
Heeft de behoefte onafhankelijk te werken, organiseert vanuit eigen aanpak. Gedemotiveerd door strakke supervisie.


Extrinsiek

Uitleg lage score
Dimensie
Uitleg hoge score
Minder gericht op financiële beloning verbonden met het werk.
Beloning
Verbindt salaris en bonussen aan succes. Gedemotiveerd wanneer beloning als unfair of gering wordt ervaren.
Minder gedreven vooruitgang te zoeken. Promotie mogelijkheden zijn niet belangrijk.
Promotie
Loopbaanvooruitzichten en promotie motiveren. Trage promotie is demotiverend.
Maakt zich niet druk om rang en positie. Statussymbolen zijn niet belangrijk.
Status
Gericht op positie en status. Gedemotiveerd door gemis van respect van anderen.