maandag 29 juni 2015

Leerlingenenquête

Het  is de bedoeling dat je een vragenlijst gaat invullen, waarin je aangeeft wat je van het gedrag van docent [ NAAM VAN DE DOCENT INVULLEN ] vindt. Na elke uitspraak staan vier hokjes. Je moet het hokje aankruisen dat het beste past bij jouw mening over de docent waarover je de vragenlijst invult. Het invullen duurt maximaal 10 minuten                               

1. De docent houdt zich aan afspraken
Altijd
meestal wel
meestal niet
nooit

2. De docent is op tijd in de les
Altijd
meestal wel
meestal niet
nooit

3. De docent heeft de toetsen/proefwerken binnen de afgesproken tijd (10 dagen) nagekeken
Altijd
meestal wel
meestal niet
nooit

4. De docent toont interesse in mij (kent mijn naam, vraagt ‘hoe het gaat’, heeft begrip voor omstandigheden)
Altijd
meestal wel
meestal niet
Nooit

5. De docent is geduldig en heeft een luisterend oor voor ons.
Altijd
meestal wel
meestal niet
nooit

6. Bij deze docent voel ik mij op mijn gemak
Altijd
meestal wel
meestal niet
nooit

7. De docent weet veel van zijn vak(gebied) af
Altijd
meestal wel
meestal niet
nooit

8. De docent geeft boeiend les.
Altijd
meestal wel
meestal niet
nooit

9. De docent laat ons ook zelfstandig werken. De docent stimuleert mij om het maximale uit mezelf te halen
Altijd
meestal wel
meestal niet
Nooit

10. De docent kan goed uitleggen.
Altijd
meestal wel
meestal niet
Nooit

11. De docent maakt wel eens een grapje ( heeft humor)
Altijd
meestal wel
meestal niet
Nooit

12. De docent zorgt voor afwisseling (bijvoorbeeld: werken in groepjes, projecten, ICT, video) in de les         
Altijd
meestal wel
meestal niet
Nooit

13. De docent neemt mij serieus en behandelt leerlingen met respect        
altijd
meestal wel
meestal niet
Nooit

14. De docent kan orde houden
altijd
meestal wel
meestal niet
Nooit

15. Bij deze docent kan ik met mijn problemen over de lesstof terecht
altijd
meestal wel
meestal niet
Nooit

16. De docent geeft complimenten
altijd
meestal wel
meestal niet
Nooit

17. De docent legt mij uit hoe ik mijn resultaten/cijfers kan verbeteren.
altijd
meestal wel
meestal niet
nooit

18. De docent legt aan het begin van de les uit wat hij deze les wil gaan doen
altijd
meestal wel
meestal niet
Nooit

19. In de les weet ik altijd wat ik moet doen
altijd
meestal wel
meestal niet
Nooit

20. De docent zorgt ervoor dat ik actief mee doe in de les
altijd
meestal wel
meestal niet
Nooit


a.     Wat vind je prettig aan de docent?

b.     Welke tip(s) heb je voor de docent?

c.     Geef met een cijfer 1 t/m 10 aan in hoeverre :

o    De les uitdagend is:
o    Er extra opdrachten worden gegeven:
o    Er ruimte voor eigen keuzes is (doen waar ik goed in ben):
o    De docent weet waar mijn talenten liggen/weet waar ik goed in ben:

d.     Heb je verder nog opmerkingen?