donderdag 11 juni 2015

Digitaal toetsen

Bij digitaal toetsen gaat het om optimaal gebruik van de feedbackmogelijkheden voor de leerling, efficiëntie in het hele leerproces en de mogelijkheid om adequaat (bij) te sturen op basis van de resultaten. Dat kan nog niet voor elke gewenste toetsinhoud, al wordt er technisch steeds meer mogelijk. 

Dit bijgevoegd document is voor iedereen die digitaal toetsen (verder) vorm wil geven binnen een schoollocatie, scholengroep of bestuur. Het beschrijft de belangrijkste thema’s en bevat checklists, praktijkvoorbeelden en handige formats.

Tijdens de oriënterende fase biedt het handvatten om scherper te krijgen wat digitaal toetsen kan betekenen voor uw school. Wanneer u al met digitaal toetsen aan de slag bent, helpt het om de verschillende elementen die een rol spelen te analyseren. En om te bepalen waar de sterkte en nog te ontwikkelen punten liggen. Een praktisch hulpmiddel zowel

in de startfase als in de gevorderde fase om lopende processen naar een hoger plan te tillen.

http://www.kennisnet.nl/fileadmin/contentelementen/kennisnet/1_deze_map_gebruiken_voor_bestanden/Themas/Digitaal_toetsen/KNS_Digitaal_Toetsen_VO_Druk_FINAL_web_los.pdf