woensdag 22 januari 2014

10 tips om mensen te motiveren


10 tips om mensen te motiveren:

  • creëer een nood. Mensen worden sneller gedreven vanuit angst of gebrek, dan vanuit een positieve behoefte.
  • spreek hen aan op hun persoonlijke verantwoordelijkheid
  • creëer interesse en houd die levendig
  • pas toe in het leven. Levensechte voorbeelden en toepassingen verhogen de motivatie.
  • geef complimenten en aanmoediging
  • zorg voor gezonde competitie
  • straal zelf enthousiasme uit
  • erken de waarde van interne motieven van deelnemers
  • stimuleer interpersoonlijke relaties
  • geef deelnemers de keuze