donderdag 9 januari 2014

Maatwerkgericht werken


Definitie voor maatwerkgericht handelen: “Activiteiten van docenten die aansluiten op de leerbehoefte van individuele leerling gericht op het positief beïnvloeden van het leren van de leerling”.

 • Docenten beter te laten inspelen op de onderwijsbehoefte van hun leerlingen.
 • Eerst met zijn allen het begrip maatwerk definiëren. Iedereen kijkt op een andere manier naar dingen.
 • Door die gegevens over leerlingen systematisch te ontsluiten en te analyseren, kunnen docenten beter inspelen op de onderwijsbehoefte van hun leerlingen.
 • Het doel is dat alle docenten hun lessen voorbereiden op basis van de onderwijsbehoefte van de leerlingen.

Hoe kunnen docenten het eigen handelen afstemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen, gebruikmakend van beschikbare gegevens over deze leerlingen?


 • Alle docenten weten hoe ze op basis van beschikbare informatie over leerlingen onderwijs op maat kunnen realiseren. 
 • Iedere docent stemt zijn handelen af op de onderwijsbehoefte van de leerling door differentiatie in de klas. Na het project zal gewerkt worden aan verdere verbreding in de school naar docenten van andere leerjaren.
 • Leerlingen ervaren dat het aangeboden onderwijs aansluit op hun specifieke leerbehoefte. 
 • Docenten zijn zich bewust van het belang van maatwerkgericht handelen en het gebruik van beschikbare informatie over leerlingen daarbij 
 • Duidelijkheid over welke informatie nodig is, op welke wijze de informatie het beste verkregen kan worden en hoe deze informatie verwerkt kan worden als bron voor maatwerkgericht handelen. 
 • Er is een procedure voor het ontsluiten, analyseren en verwerken van beschikbare informatie over leerlingen t.b.v. maatwerkgericht handelen. O.b.v. een dergelijke procedure kan een plan van maatwerkgericht handelen worden ontwikkeld. 
 • De beschikbare (leerling)informatie is bruikbaar voor de docent. 
 • Het management van de school heeft helder zicht op hoe het proces van ontsluiting en vertalen van de informatie naar maatwerkgericht handelen van de docent en het handelen in de praktijk van de klas ondersteund moet worden vanuit de schoolorganisatie. 
 • Maatwerkgericht werken is structureel onderdeel van de functioneringsgesprekken en beleid van de school. 
 • Duidelijk beeld van scholingsbehoefte van docenten aangaande de vertaalslag “van informatie naar maatgericht handelen van docenten” vanuit de functioneringsgesprekken. 
 • Binnen de school wordt opbrengstgericht werken met en door docenten onderdeel van de schoolcultuur.