zondag 19 januari 2014

Beelddenkers - visual-spatial learners

  
Beelddenker:
[visueel ruimtelijk]
Woorddenker:
[auditief volgorderlijk]
Sterke rechter hersenhelft
Sterke linker hersenhelft
Denkt primair in beelden
Denkt primair in woorden
Is visueel sterk
Is auditief sterk
Kan goed met ruimte omgaan
Kan goed met tijd omgaan
Leert vanuit overzicht
Leert stapje voor stapje
Begrijpt het meteen of (nog) niet
Leert met vallen en opstaan
Begrijpt complexe concepten makkelijk, heeft moeite met eenvoudige taken
Presteert goed als moeilijkheidsgraad geleidelijk wordt verhoogd
Is goed in synthese, samenvoegen, verbanden leggen
Is een analytische denker
Werkt vanuit het grote beeld, kan details over het hoofd zien
Werkt vanuit onderdelen naar het geheel. Schenkt aandacht aan details
Kan goed kaart lezen
Volgt mondelinge instructies goed op
Is beter in wiskundig redeneren dan in cijferen
Kan goed rekenen
Leert hele woorden gemakkelijk
Kan klanken gemakkelijk leren
Moet woorden visualiseren alvorens ze te kunnen spellen
Kan woorden spellend uitspreken
Geeft de voorkeur aan toetsenborden om te schrijven
Kan snel en netjes schrijven
Ordent en organiseert op geheel eigen wijze
Is goed georganiseerd
Vindt intuïtief de juiste oplossing
Kan stappen in het werk makkelijk verduidelijken
Leert het beste door verbanden te zien
Kan goed uit het hoofd leren, stampen
Goed visueel lange termijn geheugen
Goed auditief korte termijn geheugen
Leert concepten voor de eeuwigheid, haakt af bij stampwerk en herhaling
Heeft soms herhaling nodig om het geleerde te blijven onthouden
Ontwikkeld eigen methoden om problemen op te lossen
Leert goed via instructie
Is erg gevoelig voor de houding van de leraar
Leert onafhankelijk van emotionele reacties
Bedenkt bijzondere oplossingen van problemen
Voelt zich goed bij één juist antwoord
Ontwikkelt zich asynchroon (onevenwichtig)
Ontwikkelt zich redelijk evenwichtig
Kan erg onregelmatige cijfers halen
Haalt in de regel hoge cijfers
Geniet van meetkunde en natuurkunde
Geniet van algebra en scheikunde
Leert de talen op locatie door onderdompeling
Leert de talen in de klas/les door onderwijs
Is creatief, ambachtelijk, technologisch emotioneel of spiritueel begaafd
Is academisch getalenteerd
Is een laatbloeier
Is een vroegbloeierWays elementary school teachers can help visual-spatial learners:

1. Reading: The lucky ones teach themselves how to read before they go to school. They need meaning, and respond to language experience and whole language approaches. They do not learn by phonics alone, and they cannot divide a word like “bat” into three sounds and then blend the sounds together. They can grasp prefixes, roots and stems early on. They also can learn basic phonics rules.

2. Spelling: Write each spelling word on a sheet of paper using different colours and big letters. The learner looks at the word, closes eyes and visualizes the word, spells it orally backward and forward, then writes it forward.

3. Put spelling words and other assignments on hand-outs. Do not expect them to copy correctly from the chalkboard or take letter-by-letter dictation correctly.

4. Have the learner sit in front of the room to minimize distractions but at least four to six feet from the chalkboard.

5. Give oral tests and untimed tests.

6. Find ways other than writing by hand for the learner to demonstrate competency. Give two grades on papers - one for content and one for mechanics.

7. Pause during verbal presentations so the learner can visualize what was said.

8. Use rhythm and music to enhance learning.

9. Allow the learner to tape lectures and discussions.

10. Inform a parent if assignments are not being turned in or classwork is not being done and see if brainstorming together produces a solution.

11. Relish and reward diversity and divergent thinking.