donderdag 16 januari 2014

Ouderbetrokkenheid


Elke docent wil het beste halen uit zijn of haar leerlingen. Dit kunnen docenten echter niet alleen. Goede prestaties beginnen thuis. Een gemotiveerde leerling en betrokken ouders, die zorgen voor een ondersteunende opvoeding, zijn de basis voor goede prestaties in het onderwijs.

Scholen moeten zich kunnen concentreren op hun kerntaak: het verzorgen van goed onderwijs. De ouders zijn de eerst verantwoordelijken voor de algemene opvoeding, de docent voor goed onderwijs en de leerling voor zijn inspanning. 

Educatieve partners
Scholen dienen docenten, ouders en leerlingen in hun kracht zetten en dat ze elkaar aanvullen en versterken. Daarvoor moeten scholen de ouders meer als educatieve partners gaan benaderen die een gemeenschappelijk doel hebben: de prestaties van de leerling. 

Commitment versterken
Scholen  dienen het commitment van ouders versterken. Gestimuleerd moet worden dat scholen ouders actief betrokken worden bij het leerproces van hun kind, bijvoorbeeld in de vorm van bijeenkomsten met ouders en workshops voor ouders. 

Leerling- en ouderorganisaties
Verder is een belangrijke rol weggelegd voor leerling- en ouderorganisaties.

Leerlingen (en in het verlengde daarvan: ouders) zijn de ervaringsdeskundigen bij uitstek. Zij weten als geen ander hoe de manier waarop het onderwijs wordt vormgegeven in de praktijk uitpakt. Daarom stimuleer ik het gesprek van scholen met ouders en leerlingen. Vanaf schooljaar 2012/2013 is het voeren van zo’n ‘horizontale dialoog’ over de invulling van het onderwijs verplicht.

[Bron: Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus]