zondag 1 februari 2015

Rol van de leraar

De traditionele leraar staat bij velen bekend als iemand die, gebruikmakend van met name lesboeken, kennis overdraagt aan leerlingen. 

Morssinkhof (2003) is van mening dat dit beeld niet langer past in een school die ernaar streeft om leerlingen zoveel mogelijk zélf kennis te laten verwerven. De rol van de leraar als kennisoverdrager lijkt hiermee naar de achtergrond te treden. In plaats daarvan is de leraar meer een coach die probeert het leerproces van de leerling uit te dagen en te begeleiden. De achterliggende gedachte hierbij is dat leerresultaten stijgen als leerlingen zelf weten hoe ze moeten leren en dat ze beseffen dat ze hun vermogen tot leren zelf kunnen beïnvloeden, aldus Droste en Den Boogert (1999). 

Naast de rol van begeleider, kan de leraar nog een aantal andere rollen vervullen (Gerrits, 2004): 

opvoeder

inlevingsvermogen in leerlingen, omgaan met verschillen, feedback geven; 

innovator

lerende houding, veranderingen invoeren, flexibel zijn; 

ontwikkelaar

taken ontwerpen, aanpassen leeromgeving; 

instructeur

doelgericht en effectief instrueren; 

leerprocesbegeleider

leerlingen helpen hun eigen leerproces te sturen; 

toezichthouder

toezien, observeren en controleren; 

teamwerker

delen van verantwoordelijkheid, collegiale ondersteuning, samenwerken; 

organisator

plannen, regelen, taken toedelen; 

aanstuurder

teambuilding, effectief delegeren