dinsdag 17 februari 2015

Samen met ouders

Op de website http://www.samenmetouders.be/ vind je een online coachingstool die secundaire scholen wil ondersteunen in hun zoektocht naar manieren om ouderbetrokkenheid te versterken. De coachingstool ‘Samen met Ouders’ wil secundaire scholen inspireren en professionaliseren bij het werken aan ouderbetrokkenheid. 

http://www.samenmetouders.be/