donderdag 18 december 2014

Aansluiten bij de diversiteit van leerlingen

In The Fourth Way (2009) beschrijven Hargreaves en Shirley hoe het onderwijs beter kan aansluiten bij de diversiteit van leerlingen:

  • Inspirerend en visionair onderwijs ontwikkelen, samen met de stakeholders en alle betrokkenen.
  • De samenleving hierbij betrekken.
  • Hooggekwalificeerde leraren aantrekken, die zijn toegerust om met diversiteit (op diverse gebieden) om te gaan.
  • Ervoor zorgen dat leraren zich blijvend kunnen ontwikkelen op een professioneel niveau.
  • Het curriculum dynamisch maken: dat wil zeggen dat het is afgestemd op het individu.
  • Stimuleren dat scholen elkaar in netwerken verder helpen.
  • Het dwangmatige idee van ‘meten is weten’ (en het idee dat scholen daarop via marktwerking kunnen worden afgerekend) omzetten tot ‘meten om te ontwikkelen’.
  • Mensen (in hun diversiteit) binden aan onderwijs door hen mogelijkheden te geven zich te ontwikkelen en een leven lang te leren.