dinsdag 9 december 2014

John Hattie - Wat werkt?

John Hattie heeft een onvoorstelbaar groot onderzoek gedaan. Zijn boek Visible learning is gebaseerd op meer dan 800 meta-analyses van meer dan 52.600 onderzoeken, met bij elkaar minstens 240 miljoen leerlingen. 
In zulke meta-studies worden de uitkomsten van verschillende onderzoekingen op een wetenschappelijk verantwoorde wijze zo bewerkt dat ze vergelijkbaar worden en als het ware bij elkaar kunnen worden opgeteld. 
Welke interventies werken? Welke factoren bleken bij te dragen aan het verbeteren van leerlingenprestaties?

Nr.
Interventies
Effectiviteit
1
Directe feedback: informatief – positief bekrachtigend
1.13
2
Preventie ordeverstorend gedrag
0.86
3
Klassenmanagement – planmatig werken – proactief
0.80
4
Inzicht in eigen schoolprestaties (portfolio/plan jongere)
0.73
5
Leerkracht – leerling-relatie
0.73
6
Enkelvoudige – directe feedback
0.72
7
Directe feedback bij leerproblemen (doelen)
0.65
8
Professionalisering leerkrachten – training complexe vaardigheden
0.62
9
Metacognitieve strategieën
0.60
10
Directe & afgestemde instructie
0.59

Cruciaal voor hogere opbrengsten: effectief omgaan met verschillen
  •  Uitdagend onderwijs
  •  Hoge verwachtingen; alle jongeren kunnen leren
  •  Tijdig signaleren jongeren met aanvullende onderwijsbehoeften
  •  Deze leerlingen hebben extra instructie nodig (ook de getalenteerden);
  •  Zorg dat alle leerlingen volwaardig lid van de klas blijven