dinsdag 23 december 2014

Leervoorkeuren

Onze leerlingen zijn met veel dingen tegelijk bezig, hebben behoefte aan variatie, maken veel gebruik van ICT en social media, zijn snel en actief, zij zijn mondig en hebben behoefte aan een dialoog, zij voelen zich gelijkwaardig en willen als identiteit gezien worden, zij zoeken structuur en duidelijkheid, zijn gewend aan kwaliteit, verwachten dat ook op school, willen aansluiting bij hun belevingswereld, leren graag en misschien anders dan vroeger: interactie. Vragen zich af: Waarom zou ik iets leren als ik het kan opzoeken?

Leerlingen hebben verschillende leervoorkeuren:

1.Kennis verwerven
2.Oefenen
3.Kunst afkijken
4.Participeren
5.Ontdekken.

Kennis verwerven

Leerlingen leren graag door overdracht, leren gestructureerd, klassikaal, met een vakkundige docent, lezen graag een boek, weten wat ze willen weten en pakken dat stapsgewijs aan.

Oefenen

Leerlingen zien fouten als een bron van inspiratie, er is dus een veilige omgeving nodig, leren in oefensituaties die niet te complex zijn: er moet ruimte zijn om te leren, willen experimenteren, herhalen, vragen stellen en reflecteren willen het geleerde in de praktijk kunnen toepassen.

Kunst afkijken

Leerlingen leren “zelfsturend” en zoeken zelf complexe situaties op om te leren, respecteren inhoudelijke expertise, observeren en pakken mee wat praktisch toepasbaar is, vinden veilige oefensituaties ‘kinderspel’: daar wordt niet geleerd, zien er een uitdaging in fouten te voorkomen, floreren onder spanning in de dagelijkse praktijk.

Participeren

Leerlingen leren met en van elkaar in een vertrouwde omgeving, sparren om eigen ideeën te verhelderen, zoeken begeleiding door een teamcoach, vooral op de manier van samenwerken, krijgen “voeding” door reacties en ideeën van anderen.

Ontdekken

Leerlingen zien leven en leren als synoniemen: leren gebeurt continu en niet leren bestaat niet, zien onverwachte situaties als leerzaam, willen niet teveel formeel en voorgestructureerd leren, zoeken vrijheid, een eigen weg zoeken en willen zelfsturend leren, creativiteit, zoeken betekenisvolle ervaringen, begeleid door een inspirerende docent of begeleider, komen soms chaotisch over en vinden dat fouten erbij horen, die houden je alert.