maandag 8 december 2014

Differentiëren

Carol Ann Tomlinson
‘an approach to teaching in which teachers proactively modify curricula, teaching methods, resources, learning activities, and student products to address the diverse learning needs of individual students and small groups to maximize the learning opportunity for each student
in the classroom’. 


Factoren van effectief handelen
Kennis

- over leerlingen
- over relevante leerlingkenmerken
- over effectieve vormen van didactisch handelen
Attituden

- jegens differentiatie (uitgangspunten, doelen)
- jegens leerlingen (groepsstereotypen)
Vaardigheden

- diagnostische vaardigheden
- de vaardigheid om differentiële doelen te stellen voor verschillende (groepen) leerlingen
- vaardigheid om het onderwijs af te stemmen op de geconstateerde verschillen tussen leerlingen teneinde de gestelde doelen te realiseren.
Context
- schoolorganisatie (visie, faciliteiten)
- klasDiverse vormen van differentiatie

 • Werken in homogene niveaugroepen
 • Werken in heterogene niveaugroepen
 • Individueel werken
 • Gedifferentieerde instructie (verlengde instructie i.c.m. individueel of groepswerk)
 • Werken in groepen aan verschillende onderwerpen gebaseerd op voorkeuren/interesse
 • Werken in groepen aan hetzelfde onderwerp op verschillende manieren gebaseerd op voorkeuren/interesse
 • Scaffolding
 • Klassikaal onderwijsleergesprek


Voor elk van deze vormen van differentiëren gelden voor- en nadelen.


Welke overwegingen

 • Wat wil ik bij welke leerlingen bereiken?
 • Op welke manier denk ik dat het best voor elkaar te krijgen?
 • Welke bijkomende nadelen heeft deze aanpak?
 • Hoe ga ik daarmee om?De beste strategie?
‘Teachers are as different as their learners. Some teachers naturally and robustly differentiated instruction early in their careers. For other teachers , establishing a truly flexible and responsive classroom seems daunting. It is helpful for a teacher who wants to become more effective at differentiation to remember to balance his or her own needs with those of the students. Once again, there are no recipies’. (Tomlinson, 2000, p. 4).


De beste strategie?

 • ‘Differentiatie op maat’
 • Aansluiten bij persoonlijk profiel
 • Geen standaardaanpak
 • Gevarieerd repertoire
 • Experimenteren en uitwisselen

[Bron : Eddie Denessen 2014]