dinsdag 23 december 2014

Product- en procesgerichte leervormen

Docenten kunnen kinderen de wereld op twee manieren helpen ontdekken: 

  1. door hen kennis te laten verwerven (productgericht) en 
  2. door hen de wereld te laten onderzoeken en ervaren (procesgericht).


Productgerichte activiteiten resulteren in bepaalde kennis, het juiste antwoord of de goede oplossing. De uitkomst van het leren ligt vast.

Bij procesgerichte leeractiviteiten is dat niet het geval. Leerlingen gaan op onderzoek uit en leren door te ervaren. Het is van tevoren niet duidelijk waar zij zullen uitkomen. Het leren zit hem vooral in het (samen) doen.


Productgericht
Door leerlingen kennis te laten verwerven
Productgerichte activiteiten resulteren in:
  • bepaalde kennis,
  • het juiste antwoord of
  • de goede oplossing.
  • De uitkomst van het leren ligt vast.


Procesgericht
Door leerlingen de wereld te laten onderzoeken en ervaren
Bij procesgerichte leeractiviteiten is dat niet het geval:
  • Leerlingen gaan op onderzoek uit en leren door te ervaren.
  • Het is van tevoren niet duidelijk waar zij zullen uitkomen.
  • Het leren zit hem vooral in het (samen) doen.


Beide vormen van leren zijn waardevol. In de meeste gevallen gebruiken docenten daarom zowel productgerichte als procesgerichte leervormen.