donderdag 25 december 2014

Voorwaarden om te komen tot leren

Om te kunnen komen tot leren, is het belangrijk dat aan een aantal voorwaarden is voldaan.
Hierna zetten we een aantal van deze voorwaarden op een rij:

 • Het neurocognitief functioneren van de leerling moet voldoende zijn. 
  • (Bijvoorbeeld: concentratievermogen, organisatietalent, impulsiviteitbeheersing).
 • Aan een aantal biopsychologische factoren moet zijn voldaan. 
  • (Bijvoorbeeld: voldoende slaap en beweging, gezonde voeding, een goede gezondheid).
 • Het welbevinden van de leerling moet in orde zijn. 
  • (Hij dient bijvoorbeeld positieve emoties te ervaren, zich prettig te voelen op school/in de klas).
 • Hij dient te beschikken over een aantal cognitieve eigenschappen. 
  • (Bijvoorbeeld: creativiteit, nieuwsgierigheid, nauwkeurigheid, flexibiliteit).
 • De leerling moet geen (al te grote) leer- en gedragsmoeilijkheden of psychologische problemen hebben. 
  • (Bijvoorbeeld: dyslexie, ADHD, PDD-NOS).
 • De leerling dient te beschikken over voldoende sociale vaardigheden. 
  • (Bijvoorbeeld: samenwerken, ondernemen van sociale activiteiten).
 • De omgevingsfactoren moeten het leren stimuleren. 
  • (Bijvoorbeeld: het gezin, de cultuur, de vrijetijdsvereniging/sportclub).