donderdag 25 december 2014

Ideale leerervaring

Hattie & Timperley (2007) spreken van een ideale leeromgeving of leerervaring wanneer leraren en leerlingen antwoorden zoeken op drie vragen:

  1. Waar ga ik naartoe (doel)?
  2. Hoe doe ik dat (proces)?
  3. Wat komt daarna (verdieping)?


Volgens Boekaerts & Simons (2007) kunnen leraren een krachtige leeromgeving scheppen door te zorgen voor:
  • een authentieke context waarin leerlingen taken uitvoeren,
  • mogelijkheden om te experimenteren, exploreren en reflecteren,
  • de mogelijkheid om te ‘leren leren’,
  • het aanleren van controlevaardigheden aan leerlingen.

Het is belangrijk dat de leraren zelf niet doceren, maar vooral ondersteunen. Ze fungeren in eerste instantie als vangnet. Jolles (2007) stelt dat de kwaliteit van de leeromgeving bepalend is voor de efficiëntie van het leerproces.