vrijdag 19 december 2014

Effectieve scholen


Scheerens & Bosker de belangrijke kenmerken van effectieve scholen nog eens kort samengevat:

  • effectieve leertijd;
  • kwaliteit van het curriculum;
  • resultaatgerichtheid (hoge verwachtingen);
  • een ordelijk klimaat;
  • het aanbieden van leerstrategieën;
  • uitdagend en activerend onderwijs.